Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 16 października 2019
OK Polska praca ogłoszenie

Szlak Chasydzki w Małopolsce

15.08.2012 || Kategorie: Kultura, Tradycja || Autor: Mateusz Książkiewicz

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Szlaku Chasydów Małopolskich. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki jak również Zdzisława Iwaniec – Sekretarz Gminy Bobowa.

Wiele rodzin żydowskich rozrzuconych po świecie szuka swoich korzeni w powiecie gorlickim. W naszych okolicach jest dużo miejsc  związanych z ich kulturą. Liczne pamiątki odnajdziemy w Bobowej, gdzie przed II wojną światową Żydzi stanowili aż 60% mieszkańców tej miejscowości. Dziś można zobaczyć tam synagogę oraz żydowski cmentarz. Na wzgórzu bobowskim znajduje się mały ohel, w którym spoczywa dwóch cadyków – Salomon Halberstam oraz Chaim Jakub. Ich miejsca pochówku stanowią cel pielgrzymów chasydów bobowskich z całego świata.

– Jest więc wiele bardzo konkretnych powodów dla którego warto podjąć temat wytyczenia, utworzenia i zagospodarowania pod względem atrakcyjności turystycznej Szlaku Chasydów Małopolskich. To jest najlepszy moment, aby opracować projekt i ubiegać się o środki unijne na ten cel w latach 2014 – 2020. Musimy zbudować partnerstwo dla tego projektu i zainteresować tematem Marszałka Małopolski i może także sąsiednie powiaty. Musimy przełożyć na język pisany po polsku „opowieść” o małopolskich Żydach i na tej kanwie etapować projekt tworząc lokalne odcinki, nadając im swoistą specyfikę oraz przypisując nowe funkcje określonym miejscom na szlaku, aby zaspokajały potrzeby pielgrzymujących Żydów oraz były interesujące dla turystów z Polski i świata – mówił Starosta Gorlicki, Mirosław Wędrychowicz.

Partnerem dla samorządów w opracowaniu i wdrożeniu projektu ma być Stowarzyszenie  „Mezuza”. Jego głównym założeniem jest przywrócenie pamięci o Żydach oraz miejscach z nimi związanych.

fot. Starostwo Powiatowe w Gorlicach