Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 16 października 2021

Premier dostrzegł bobowskich uczniów

22.12.2012 || Kategorie: Edukacja || Autor: Łukasz Augustyn

W każdej szkole znajdzie się grupa uczniów, która wykazuje ponadprzeciętne zdolności, co przekłada się na bardzo dobre wyniki w nauce. Za te szczególne osiągnięcia uczniowie wynagradzani są stypendiami.

14 grudnia w Nowym Sączu  z Okazji Powiatowego dnia Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Gorlickiego. Bobowską młodzież reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej. Stypendia za najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym otrzymali następujący uczniowie:

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Paweł Gryzło z klasy IIIB liceum, Kamil Brończyk z IIIA technikum. Stypendium Starosty Gorlickiego otrzymał Jarosław Szczepanek z klasy IIIB liceum.

„Na pewno jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, ukazanie tego jak ważna nadal jest w dzisiejszym świecie nauka, będąca zarazem kluczem do naszej przyszłości. Warto się uczyć by mieć dobry zawód i pozycję, ale warto też uczyć się dla samego siebie. Stypendium przyznawane jest jednej osobie z każdej szkoły, która spełnia jedno z dwóch kryterium, tj.: najwyższa średnia lub szczególne osiągnięcia w jednej z wybranych dziedzin. Nie jest to łatwe, ale osiągalne.” – mówi jeden z laureatów, Paweł Gryzło.

Z Zespołu Szkół Zawodowych: wyróżnienie otrzymała Iwona Tabiś z klasy III technikum.

Każdy wyróżniony odbierał list gratulacyjny od Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Grzegorza Barana i Dyrektora Nowosądeckiej Delegatury KO Stanisława Szudka. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

„Cieszy nas fakt, że wśród najlepszych uczniów z małopolski znalazła się uczennica z naszej szkoły (Zespołu Szkól Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej) – Iwona Tabiś, wychowanka klasy III Technikum Ekonomicznego. Uzyskała średnią ocen 5,05 i zasłużenie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wykazuje się ponadto dużą kulturą, jest ambitna, zaangażowana w życie szkoły, bierze udział w różnego typu konkursach, olimpiadach oraz uroczystościach szkolnych. Serdecznie gratuluję i życzę Iwonie dalszych sukcesów w nauce.” – mówiła Barbara Wołkowicz, dyrektor ZSZ Bobowa

„ Jestem bardzo dumny z uczniów, którzy osiągają i zdobywają zaszczytne miejsca w różnych zawodach, olimpiadach – angażują się i osiągają dobre wyniki, czym także i my możemy się pochwalić. Ważne jest, aby te talenty odkrywać i motywować do dalszej pracy, udowadniać im, że potrafią osiągnąć dużo więcej. Żywię wielką nadzieje, że w przyszłym roku uda się powtórzyć sukces.” – mówił dyrektor ZSO w Bobowej, Tadeusz Rak.

fot. ZSO w Bobowej