Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 16 października 2021

Budżet Powiatu Gorlickiego na rok 2013

10.01.2013 || Kategorie: Inwestycje, Powiat || Autor: Damian Nowak

Rada Powiatu Gorlickiego zatwierdziła budżet na 2013 rok. Dochody budżetu zostały ustalone w  wysokości  94,7 mln zł, natomiast wydatki mieszczą się w kwocie 93,1 mln zł. Na inwestycje zaplanowano prawie 7,5 mln złotych.

Struktura dochodów bieżących i majątkowych obejmuje przede wszystkim subwencje ogólną w kwocie 53,2 mln zł, która stanowi 56,2 % dochodów budżetu, dochody własne w kwocie 22,7 mln zł tj. 24% budżetu, dotacje z budżetu państwa w wysokości 11,7 mln zł, środki Unii Europejskiej 5,1 mln zł, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – 1,1 mln zł i pomoc finansowa gmin niespełna milion złotych.

Jeśli chodzi o strukturę wydatków to najwięcej, bo aż 49,6% to (46,2 mln zł) środków z budżetu powiatu zostanie przeznaczonych na oświatę i opiekę wychowawczą . Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na takie działalności jak:

 • polityka i pomoc społeczna – 19,3 mln zł,
 • administracja publiczna – 6,8 mln zł,
 • drogi – 5,1 mln zł,
 • bezpieczeństwo publiczne – 4,4 mln zł,
 • ochrona zdrowia – 3,6 mln zł,
 • obsługa długu i poręczeń – 2 mln zł,
 • ochrona środowiska – 1, 3 mln zł,
 • geodezja i nadzór budowlany – 1,1 mln zł,
 • kultura – 800 tys. zł,
 • rolnictwo 700 tys. zł.

W przyszłym roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano 8% wydatków budżetu tj. 7,5 mln zł, z tego 5,8 mln zł to wydatki z udziałem środków unijnych.  Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne to między innymi:

 • modernizacja dróg powiatowych w ramach transgranicznego projektu z udziałem powiatu jasielskiego i słowackiego Bardejova
 • dokończenie termomodernizacji powiatowych obiektów użyteczności publicznej
 • budowa sali widowiskowej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
 • poprawa warunków pobytu i opieki dla mieszkańców domów pomocy społecznej w ramach projektu „Bezpieczny dach – pomocna dłoń”
 • innowacyjny projekt gospodarowania energią Vis Nova realizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach.

Na kształt budżetu powiatu gorlickiego na rok 2013 olbrzymi wpływ mają wchodzące w życie  regulacje  prawne, które w znacznym stopniu ograniczają możliwość zaciągania kredytów przez samorządy. Należy także pamiętać o  rosnącym niedoszacowaniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, co skutkuje  angażowaniem znacznych środków własnych powiatu na zadania, które winny być w całości finansowane przez rząd – mówił podczas sesji starosta Mirosław Wędrychowicz. Podkreślił również, że budżet 2013 roku jest także zdeterminowany podjęciem w latach poprzednich wielu dużych wyzwań inwestycyjnych, które doprowadziły do imponujących efektów w postaci  modernizacji infrastruktury drogowej, szpitalnej,  oświatowej i administracyjnej, a w konsekwencji poprawą usług publicznych

Uchwałę budżetową na 2013 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Gorlickiego na lata 2013 – 2020 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: SP