Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 28 października 2021

Czy zamkną biuro gazownictwa w Gorlicach?

14.07.2013 || Kategorie: Informacje Ogólne, Powiat, Społeczeństwo || Autor: Natalia Kurek

Jak informuje starostwo powiatowe w Gorlicach nasz region może niebawem zostać bez jednego z ważniejszych miejsc zajmujących się sprawami dostaw gazu do naszych mieszkań i firm – bez Biura Obsługi Klienta (BOK) PGNiG w Gorlicach.

PGNiG poinformowało starostwo gorlickie oraz  lokalne samorządy o swoich planach związanych z likwidacją Biura Obsługi Klienta PGNiG w Gorlicach. Włodarze powiatu oraz gmin wystosowali w związku z tym pismo do Prezesa Zarządu Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w którym argumentowane są wynikłe z tytułu likwidacji problemy i utrudnienia związane z koszami dotarcia do najbliższego punktu Obsługi Klienta, bowiem ten znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Gorlic, w Jaśle.

„Wszelkie zmiany organizacyjne przeprowadzone w Biurach Obsługi Klienta dotykają bezpośrednio mieszkańców. BOK jest jedynym dostępnym rozwiązaniem, dzięki któremu możliwe jest kompleksowe załatwienie spraw związanych z warunkami przyłączenia, sprzedażą, reklamacjami faktur itp.” – czytamy w piśmie podpisanym przez starostę Mirosława Wędrychowicza, burmistrz Biecza Urszulę Niemiec oraz wójtów gmin Sękowa, Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie.

Zdaniem samorządów likwidacja Biura Obsługi Klienta jest niezrozumiała tym bardziej, iż punkt swym zasięgiem obejmuje aż 10 gmin zamieszkałych przez 110 tysięcy mieszkańców. Jak podkreślają w apelu wystosowanym do Prezesa PGNiG Jerzego Kurella, planowana likwidacja BOK-u w Gorlicach i przekazanie obsługi do Jasła spowoduje poważne utrudnienia w załatwieniu bieżących spraw zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów spółki. Przedstawiciele władz stwierdzają także, iż mając na uwadze ilość niezbędnych wizyt związanych z przyłączeniem do sieci gazowej oraz różnicę czasu niezbędną do ewentualnego korespondencyjnego załatwienia spraw, działania te spowodują duże utrudnienia dla mieszkańców Powiatu Gorlickiego. Celem dotarcia do Biura Obsługi Klienta w Jaśle wielu z nich będzie musiało pokonywać odległość ponad 60 kilometrów, co dla osób starszych i nie posiadających własnego transportu może stanowić duży problem.

Jednym z argumentów przedstawionych w piśmie jest także fakt, iż działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym także PGNiG S.A. ma bezpośrednie oddziaływanie zarówno na gospodarkę państwa, jak również bezpieczeństwo indywidualnych gospodarstw. Ma to odzwierciedlenie formalne w zorganizowaniu działalności spółek dystrybucyjnych w formie „monopolu państwowego”, którego koszty utrzymania ponoszą klienci. W zamian powinni oni otrzymać zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i możliwość sprawnej obsługi.

Zdaniem starosty, burmistrzów oraz wójtów oszczędności wynikające z likwidacji Biura Obsługi Klienta w Gorlicach wydaja się niewielkie i zapewne nie mają znaczenia dla rentowności firmy. Włodarze Powiatu Gorlickiego wykazali także brak argumentów ekonomicznych wskazujących na konieczność zamknięcia punktu oraz wyrazili nadzieję na ponowną analizę sprawy przez Prezesa PGNiG, a w efekcie anulowanie decyzji.

pgnig