Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Medyk Gorlice
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 23 czerwca 2018
PWSZ oferta edukacyjna

PUP w Gorlicach zaprasza na kurs spawania

04.08.2013 || Kategorie: Edukacja, Powiat, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór na szkolenie grupowe pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Naszą Szansą Praca”

Czas trwania naboru: do  05.08.2013r.

  • Liczba uczestników szkolenia: 10 osób bezrobotnych
  • Liczba godzin szkolenia:  103 h

Kryteria doboru kandydatów:

  • Kurs przeznaczony jest dla osób, które jednocześnie:
  • ukończyły co najmniej szkołę podstawową,
  • ukończyły 18 lat,
  • nie uczestniczyły w Projekcie „Naszą Szansą Praca” i spełniają kryteria §4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu poświadczonych zaświadczeniem lekarskim.

Bezrobotni spełniający powyższe kryteria mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie grupowe poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez Urząd dwóch formularzach (należy wypełnić obydwa formularze):

Kwestionariusz osoby zainteresowanej udziałem w projekcie

Karta kandydata na szkolenie grupowe

Druki dostępne są również w siedzibie Urzędu (pok. 4 – parter oraz pok. 20 – III piętro).

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie kwestionariusza oraz karty kandydata na szkolenie grupowe nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się osoby do udziału w projekcie oraz w szkoleniu.

Wypełnione druki można złożyć osobiście w pok. 4, przesłać listownie na adres Urzędu (Powiatowy Urząd Pracy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice) oraz drogą mailową na adres [email protected]

UWAGA!

Osoby, które dotychczas złożyły wymagane formularze oraz spełniają wyżej wymienione kryteria doboru kandydata na wskazane szkolenie grupowe – zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji. Rekrutacja nastąpi po zakończeniu terminu naboru.