Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Niedziela, 17 stycznia 2021
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Jak i gdzie starać się o stypendium szkolne?

03.09.2013 || Kategorie: Edukacja, Gmina Bobowa || Autor: Jakub Oślizło

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o możliwości składania podań o stypendium szkolne. Pisma składać będzie można w terminie od 02.09.13 r. do 15.09.13 r. w siedzibie OPS-u pok. nr. 2. Wnioski dostarczone po 15.09.13 r. nie będą rozpatrzone.

Niezbędnymi dokumentami do złożenia podania o stypendium są:

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) lub pełnoletniego ucznia.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna; zaświadczenie o kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie/ oświadczenie  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwocie wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika).
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 • Oświadczenie o innych dochodach.

Gotowy wzór wniosku można pobrać ze strony Urzędu Gminy i Miasta Bobowa:

http://www.bobowa.pl/wp-content/uploads/2013/08/WNIOSEK-STYPENDIUM1.doc

żródło: bobowa.pl