Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 23 października 2021

Złóż wniosek o dożywianie dziecka!

12.12.2013 || Kategorie: Gmina Bobowa, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczętym naborze wniosków o przyznanie dożywiania dzieci na nowy semestr od stycznia 2014 do czerwca 2014.

Termin składania kompletnych wniosków: 10 grudnia 2013 – 20 grudnia 2013 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2013 r.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych – netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • Dowód ubezpieczenia ( rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
 • Druki oświadczeń ( do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)

mIMG_2239