Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Niedziela, 17 października 2021

Maturzyści w boju… kiedy kwitną kasztany

06.05.2014 || Kategorie: Bobowa, Edukacja || Autor: Paulina Wilczyńska

Wczoraj rano w całej Polsce ruszyły zmagania maturzystów z egzaminem dojrzałości. W poniedziałek uczniowie rozwiązywali maturę z języka polskiego, dzisiaj matematykę natomiast jutro z języka angielskiego. Później odbędą się egzaminy pisemne z wybranych przedmiotów m.in. biologii, geografii, chemii, historii i innych języków obcych a także ustne z języka polskiego oraz obcego.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy z wymienionych przedmiotów są obowiązkowe a chętni mogą je zdawać również na poziomie rozszerzonym. Aby utrzymać wynik pozytywny uczeń musi uzyskać minimum 30%. Dodatkowo maturzyści obowiązkowo przystąpią do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Matury zakończą się 30 maja. Rezultaty swojej pracy uczniowie poznają 27 czerwca.

Egzamin podstawowy z języka polskiego trwał 170 minut i dotyczył m.in. dwóch lektur Wesela oraz Potopu. W przypadku Wesela Stanisława Wyspiańskiego maturzyści na podstawie dołączonego fragmentu musieli porównać poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstawić sądy bohaterów o Polakach. Natomiast żołnierskie emocje musieli omówić w przypadku wybrania zadania dotyczącego fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza „Potop”.

Jeśli chodzi o dzisiejszą królową nauk – egzamin z matematyki to według maturzystów zadania zamknięte były proste, gdyż wszystkie potrzebne do rozwiązania wzory można było znaleźć w dostępnym zestawie wzorów. Jako najtrudniejsze zadanie wskazują w otwartej części polecenie obliczenia pola trójkąta wpisanego w kwadrat z tylko jednej danej – kąta wewnętrznego trójkąta.

– Obawy przed dzisiejszym egzaminem się potwierdziły, bo spodziewałem się innych tematów wypracować ale pierwsza część nie była taka trudna. Jutro matematyka i jeśli chodzi o mnie to mogę powiedzieć, że się nią nie przejmuję bo nigdy nie była moją mocną stroną ale zależy mi na tym by ją zdać. – mówił wczoraj jeden z maturzystów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Maturzysta który uzyska z jednego z przedmiotów obowiązków mniej niż 30%, będzie mógł poprawić swój wynik pod koniec sierpnia. Jeśli nie zda więcej egzaminów będzie mógł je powtórzyć dopiero za rok. W 2015 roku egzamin nie będzie już oceniany według klucza, zmieni się także forma matury ustnej.

fotografie: zespół redakcyjny