Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 18 października 2018
Patryk Wicher kandydat PiS do sejmiku Województwa Małopolskiego

Już od 1 września można składać wnioski o stypendium szkolne

28.08.2014 || Kategorie: Edukacja, Gmina Bobowa || Autor: Mateusz Książkiewicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że wnioski na stypendium szkolne można składać w jego siedzibie (pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2014r. do 15.09.2014 roku. Zobacz jakie dokumenty należy złożyć.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku to:

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) lub pełnoletniego ucznia.
 • Zaświadczenie ze szkoły(w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych z poza terenu Gminy Bobowa).
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku( tj. sierpień 2014r.).
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.
 • Oświadczenie o ubezpieczeniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna; oświadczenie o kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Oświadczenie  z Ośrodka Pomocy Społecznej o kwocie wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika).
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 • Oświadczenie o innych dochodach.

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI. Druk wniosku do pobrania: WNIOSEK STYPENDIUM