Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 26 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Szansa dla bezrobotnych! Złóż wniosek, załóż firmę!

25.01.2015 || Kategorie: Komunikaty, Powiat || Autor: Daniel Malski

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, dla których doradca klienta – opiekun osoby ustalił tę formę pomocy jako właściwą w przygotowanym przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania do realizacji w 2015 r.

Kwota dotacji do 18.000,00 zł

Liczba miejsc  – 50

Terminy składania wniosków    Liczba miejsc

od 02.02.2015 r. do 05.02.2015 r               20

od 26.03.2015 r. do 31.03.2015 r.              15

od 05.05.2015 r. do 08.05.2015 r.              15

Urząd zastrzega możliwość zmiany terminów naboru wniosków oraz liczby miejsc w poszczególnych naborach.

Kryteria oceny wniosków:

  • spełnianie warunków wynikających z ustawy, rozporządzenia,
  • kompletność i poprawność wniosku oraz załączników,
  • podjęte działania w kierunku uruchomienia działalności gospodarczej,
  • posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy,
  • rodzaj działalności gospodarczej w następującej kolejności: produkcyjna, usługowa, handlowa,
  • adekwatność wydatków przedstawionych we wniosku do celu gospodarczego,
  • realności planowanego przedsięwzięcia,
  • ocena zaproponowanego zabezpieczenia,
  • preferowana będzie działalność na terenie powiatu gorlickiego

Uwaga: nie podlega finansowaniu ze środków Funduszu Pracy zakup sprzętu komputerowego w przypadku gdy charakter działalności gospodarczej nie jest bezpośrednio związany z jego obsługą.

Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi preferencjami i kryteriami oceny wniosków zamieszczonymi na stronie internetowej www.pup.gorlice.pl w zakładce działalność gospodarcza

Wnioski należy wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem drukowanym.

Aktualne druki wniosków można uzyskać również w siedzibie PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, III piętro, pokój 21, w godzinach od 7.30 do 14.30, tel. lub wew. 267

Kompletne i prawidłowo sporządzone Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Michalusa 18, parter – pokój 4.