Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 23 października 2021

Gorlicki szpital jeszcze bardziej ekologiczny

19.03.2015 || Kategorie: Informacje, Inwestycje, Powiat || Autor: Natalia Kurek

Trwają prace budowlane związane z montażem ogniw fotowoltaicznych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Całkowita wartość zadania to prawie 2,2 miliona złotych, a jego realizacja ma znacznie  wpłynąć na ochronę powietrza atmosferycznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln zł.

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach stawia na energię odnawialną. Zamontowano już solary, wykonano nowoczesną kotłownię na biomasę, a teraz instalację fotowoltaiczną. W planach jest jeszcze kogeneracja, czyli własne wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Gdy uda się zrealizować zadania, to szpital będzie posiadał wszystkie dostępne na rynku technologie w zakresie energii odnawialnej.

– Został zakończony już montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przychodni Specjalistycznej w szpitalu oraz na łączniku /budynek główny – przychodnia/ – informuje Józef Biernat z-ca dyrektora szpitala ds. administracyjno-ekonomicznych. Wykonano również linie przesyłowe prądu wytworzonego przez fotoogniwa z dachów poszczególnych budynków, na których są lub będą zamontowane ogniwa  Ponadto w rozdzielni głównej szpitala wykonano kompletną rozdzielnię n/n przyłączającą instalację fotowoltaiczną do istniejącej sieci energetycznej szpitala. Rozdzielnia jest wyposażona w kompletny pomiar energii elektrycznej wytworzonej przez instalację ogniw fotowoltaicznych oraz zabezpieczenia zwarciowe, ochronę przepięciową i aparaturę sterowniczą umożliwiającą bezpieczną współpracę  instalacji elektrycznych w szpitalu. Aktualnie trwają prace związane z posadowieniem konstrukcji stalowej pod montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku głównym szpitala – kończy Biernat.

Wykonawcą robót jest konsorcjum następujących podmiotów:
–   GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel, Jasienna
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH  Sp. z o.o. z  Gorlic,

fot: Mariusz Gajecki ( Starostwo Powiatowe)