Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 29 października 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Skorzystaj z turnusu rehabilitacyjnego nad morzem

11.08.2016 || Kategorie: Gmina Bobowa, Komunikaty || Autor: Mateusz Książkiewicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że prowadzi nabór beneficjentów do udziału w realizowanym projekcie pn. „Razem ku samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bobowa”.

W ramach projektu organizowany jest Turnus Rehabilitacyjny dla 8 osób niepełnosprawnych  z terenu Gminy Bobowa (pobyt w Darłówku – nad morzem –  w dniach od 17.09.2016 do 01.10.2016). Pobyt w całości refundowany jest ze środków projektu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w OPS Bobowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2016r.

KRYTERIA NABORU:

  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (wydane przez PCPR, ZUS, KRUS)
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na samodzielne poruszanie się.
  • pierwszeństwo mają klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystający ze świadczeń
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • o zakwalifikowaniu się osoby będą informowane telefonicznie

fot. ilustracyjne

rehabilitacja