Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Debata w Radzie Miejskiej

Autor: Joanna Róż
W obecnym tygodniu odbyła się XVII  sesja Rady Miejskiej Bobowa. Poruszane były spawy dotyczące działań planowanych na rok 2012 , a także wykonanych w roku ubiegłym. Na sali obrad zebrali się wszyscy radni wraz z przewodniczącym Stanisławem Siedlarzem, burmistrz Bobowej oraz zainteresowani goście.

Po otwarciu i uprawomocnieniu obrad przebiegały one w następującej kolejności :
1.  sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami czyli do grudnia 2011 do stycznia 2012
2.  interpelacje radnych
3.  zapytania i wnioski sołtysów
4.  podjęcie uchwał (których było jedenaście)
5.  odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów
6.  wolne wnioski

W swoim sprawozdaniu Wacław Ligęza, Burmistrz Bobowej uwzględnił wszystkie dotychczasowe działania czynione w sprawach dotyczących miasta oraz opis środków jakich użył od ostatniej sesji. Poruszył m.in. takie tematy jak : pomoc rodzinie dotkniętej przez pożar, utworzenie stołówki gminnej w ZS w Bobowej, kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej, podłączenie oświetlenia na ul. Grunwaldzkiej (ma zostać włączone w maju 2012 – dop. red.), problemu mieszkańców z dostępem do wody, odwiedził wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w Gminie Bobowa, a także tematy związane z budżetem na rok 2012.

Zostały podjęte uchwały w sprawach :
a) przekazania Pani Marii Bartoszek Szkoły Podstawowej w Sędziszowej (sprawa wywołała emocjonujące dyskusje do których niebawem powrócimy i przedstawimy dokładnie Państwu)
b) gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2012 rok
c) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012r.
d) zakup działki nr70/1 o pow.20,664 ha położonej w Wilczyskach
e) planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2012
f) przystąpienia do opracowania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bobowa(min odnośnie działki pełniącej funkcje placu targowego)
g) wynajmu pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Rynek 21
h) zmieniająca uchwale w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
i) zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012
j) zmiana w uchwale w sprawie przejęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na lata 2012-2019
k) przystąpienie Gminy Bobowa do realizacji projektu – Kapitał ludzki

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy