Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Przedsiębiorco nie zmarnuj szansy !

Autor: Łukasz Augustyn
22 sierpnia 2012 r. rusza procedura naboru wniosków  o wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Trwać będzie do 21 września br. do godz. 16-tej, a obejmuje firmy z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Maksymalna kwota dotacji to 150 tys. zł.

Nabór ogłasza i prowadzi Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Dotacji w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w terminie: od 22 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r. do godz. 16.00  O dofinansowanie w ramach Projektu Szwajcarskiego mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dotacji to 150 000 PLN

Dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie MARR:

www.marr.pl

Przystępujemy do bardzo oczekiwanego etapu realizacji projektu szwajcarskiego, czyli dotacji dla naszych lokalnych przedsiębiorstw – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Odbyły się już spotkania konsultacyjne, które miały pomóc właścicielom  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w prawidłowym przygotowaniu się do aplikowania o środki oraz opracowaniu wniosków. Dotacje przewidziane w ramach projektu sięgać mają od 50 – 150 tys. zł. Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Co ważne dotyczyć mogą wyłącznie branż tj: turystyka, przetwórstwo i produkty lokalne. Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o dotację musi mieć swoją firmę zarejestrowaną lub mającą siedzibę, oddział bądź przedstawicielstwo na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Zachęcam naszych przedsiębiorców aby skorzystali z możliwości projektu szwajcarskiego i składali wnioski o dotacje na rozwój swoich firm – dodaje starosta.

Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/swiss/ oraz w Lokalnym Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 9, pod numerem telefonu: 18 262 18 54.

Przypomnijmy, że realizacja projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy rozpoczęła się 4 sierpnia 2011 roku. Realizatorami projektu są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki i Małopolska Organizacja Turystyczna.

Całkowita wartość projektu w CHF wynosi: 7 489 928, wartość dofinansowania SPPW 6 753 818 CHF. Projekt sfinansowany jest w 90 % przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a w 10% przez MARR S.A. ze środków własnych. Zostanie zakończony w kwietniu 2015 roku.
źródło:SP

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy