Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

25. sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Autor: Sabina Janus
Wczoraj o godzinie 13.00 w Sali obrad Urzędu Miasta w Bobowej odbyła się 25. Sesja Rady Miejskiej. Dodatkowym, mniej formalnym punktem były życzenia skierowane do burmistrza z okazji imienin.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. Burmistrz Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Magiera, radni, sołtysi oraz zaproszony senator RP Stanisław Kogut.

Poruszonych zostało kilka priorytetowych dla naszej gminy w najbliższym czasie tematów. Przedstawiony został m. in. projekt podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów. Ustalono także podział Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto wyrażono zgodę na zawarcie przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa porozumienia z innymi bibliotekami, m. in. w Gorlicach, Bieczu, Lipinkach, Łużnej, Moszczenicy, Ropie, Sękowej i Ujściu Gorlickim.

Podjęto też starania rozwiązania kilku problemów przedstawionych na zebraniu. Należało do nich m. in. wymiana słupów telegraficznych w Stróżnej i zabezpieczenie kabli telefonicznych i innych uszkodzonych elementów nie pokrytych rurami osłonowymi, zagrażającymi tym samym bezpieczeństwu.

Do bardziej przyjemnych kwestii należało ukończenie prac nad wymianą dachu na Kościele św. Zofii oraz otwarcie świetlicy dla emerytów i seniorów w Siedliskach.

W międzyczasie już w mniej oficjalnym tonie, wszyscy zebrani w sali goście złożyli życzenia oraz odśpiewali symboliczne „Sto lat!” burmistrzowi z okazji imienin, a przedstawiciele Rady Miasta wręczyli Wacławowi Ligęzie kwiaty.

fot. Mateusz Książkiewicz

 

 

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy