Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zapobiec powodzi

Autor: Paulina Kalamaszek

W ostatnim czasie miała miejsce narada burmistrzów i wójtów powiatu gorlickiego poświęcona doskonaleniu form i metod współpracy powiatu z gminami w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Organizatorami byli  Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz oraz Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.

– Chcemy przede wszystkim usprawnić system zarządzania kryzysowego i stworzyć skuteczną sieć ostrzegania w skali powiatu. Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności jest nowoczesny system monitorowania, prognozowania elementów środowiska naturalnego i ostrzegania, a także przekazywania informacji na użytek organów decyzyjnych i służb ratowniczych  oraz społeczeństwa– przekonywał starosta Mirosław Wędrychowicz

Pierwszym krokiem do stworzenia takiego systemu jest wstęp do projektu pod nazwą „ Budowa sytemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego” , którego realny koszt wyniesie ok 200 tys. złotych

Podczas spotkania zaprezentowano między innymi system monitoringu i wczesnego ostrzegania powodziowego. Tematy te zostały podjęte przez przedstawiciela firmy „Mariko” Mariusza Macioszka.  Ma to na celu monitorowanie stanu wód oraz szybką reakcję i natychmiastowe działania na w przypadku stanów powodziowych. Idąc tym tokiem myślenia będzie można zmniejszyć liczbę strat spowodowanych powodziami. Monitoring objąłby swoim zasięgiem dorzecze rzeki Ropy i Białej Tarnowskiej.

System budowany jest  w oparciu o sieć  telemetrycznych stacji pomiarowych służących do cyklicznego, precyzyjnego pomiaru parametrów środowiska. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia powiadomienia i alarmy wysyłane są natychmiast do Centrum Zarządzenia Kryzysowego oraz wybranych grup użytkowników.

Spotkanie i podjęte tematy wzbudziły ogromne zainteresowanie. Miejmy nadzieję, że nie poprzestanie tylko i wyłącznie na planach.

źródło: SP

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy