Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Będzie zalew ?!

Autor: Sabina Janus
Na ostatniej sesji Rady Miasta poruszony został temat działki  70/1 znajdującej się Wilczyskach. Podjęte przez gminę starania o zakup terenu przebiegły pomyślnie.

 „Zapadła decyzja w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wilczyskach na rzecz Gminy Bobowa. Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na sprzedaż Gminie Bobowa w trybie bez przetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Małopolskiego położonej w Wilczyskach. Burmistrz Gminy Bobowa wystąpił z wnioskiem o sprzedaż ww. nieruchomości na bazę rekreacyjno-turystyczną z zalewem, placem zabaw, ścieżkami rowerowymi i dla pieszych. W związku z tym, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego uznali za zasadne sprzedaż tej działki.” – informuje radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Paweł Śliwa.

Orientacyjne położenie działki przedstawia poniższy wycinek mapy.

„W związku z kolejną perspektywą finansową ze strony Unii Europejskiej, po uzyskanych zgodach i pozwoleniach będziemy się starać zagospodarować zakupiony teren. Mamy dwie opcje. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, która z nich będzie realizowana. Pierwszą z nich było oddanie terenu pod cele rekreacyjno – turystyczne. Zostały już poczynione pewne starania i koncepcje w tym kierunku. Ale mamy też inny wariant. Może bowiem okazać się niezbędne przeznaczenie tego terenu i innych terenów na wybudowanie zbiorników retencyjnych czy też polderów. Być może uda się nawet wprowadzić w życie obydwa pomysły.” – mówi burmistrz Bobowej, Wacław Ligęza.

Inwestycja miałaby być realizowana w latach 2014 – 2020.

Fotografia przedstawia okolice działki 70/1 w Wilczyskach.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy