Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

VIS NOVA w naszym powiecie

Autor: Paulina Kalamaszek
VIS NOVA  to międzynarodowy projekt dotyczący prawidłowego wykorzystania energii odnawialnej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tym razem to powiat gorlicki będzie gościł partnerów tego projektu. Międzynarodowa grupa realizatorów projektu reprezentujących wiejskie regiony w Niemczech, Austrii oraz na Węgrzech będzie dyskutowała na temat pozyskiwania i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz dokona podsumowania dotychczasowych działań.

Partnerzy z czterech krajów europejskich spotykają się ze sobą aby wymienić wiedzę i cenne doświadczenia, a ponadto wspierać się  w realizacji  konkretnych celów. Do tej pory zrealizowano trzy konferencje, które odbyły się w Lipsku, Bad Düben w Niemczech oraz węgierskim mieście Pècs.

Podczas spotkania w Gorlicach  głównymi tematami będą między innymi : konceptualizacja transnarodowej strategii zrównoważonej energii, budownictwo i architektura pasywna, korzystanie z energii geotermalnej, elektrowni wiatrowej i wodnej oraz energii odnawialnej i norm prawnych w zarządzaniu gminą. Wykłady wygłoszą Tomasz Pyszczek i Marcin Stelmach reprezentujący firmę Architektura Pasywna, przedstawiciele Stowarzyszenia CERE z Austrii, dr. Zdzisław Ząber, Adam Grenda – Wójt Gminy Laszki oraz przedstawiciele magazynu GLOBEnergia.

Na Ziemi Gorlickiej programu pilotażowego wybrany został Zespół Szkół nr. 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.  Właśnie w tej placówce powstaje nowoczesny system zarządzania energią poprzez  montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych, systemu monitorowania energii elektrycznej, system sterowania i zarządzania energią cieplną, wymianę instalacji elektrycznej czy sterowanie systemem ciepłej wody użytkowej.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy