Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Alternatywa na wolne popołudnia

Autor: Joanna Róż
Wiejski Domu Kultury w Siedliskach od pewnego czasu tętni życiem towarzyskim.  Zamienił się on w miejsce spotkań i zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych z gminy Bobowa.

Stowarzyszenie GRYF z Bobowej podjęło się prowadzenia w Siedliskach dwóch placówek wsparcia : świetlicy opiekuńczo – wychowawczej oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży.

Działania mające na celu organizacje takiego przedsięwzięcia zostały zapoczątkowane już w kwietniu 2012 roku. Wtedy to został ogłoszony przez burmistrza Bobowej – Wacława Ligęzę  konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową oraz uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy i w roku 2012 przeznaczono na realizację zadania 10.000 zł.

Zajęcia na świetlicy są organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu całej gminy Bobowa. Prowadzone są w dwóch grupach wiekowych, a co najważniejsze są nieodpłatne i dobrowolne.

Harmonogram zajęć od poniedziałku do piątku :

w dni nauki szkolnej              od 12.00 do 16.00

w wakacje i w ferie                od 10.00 do 14.00

Placówka zapewnia dziecku:

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży to druga placówka wsparcia na terenie Siedlisk, nad którą opiekę sprawuje również Stowarzyszenie GRYF. Działalności Ośrodka w roku 2012 finansuje dotacja z budżetu wojewody w wysokości: 29.600 zł – co stanowi 80% kosztów oraz środki własne gminy  w wysokości 7.400 zł. Dotacja jest przeznaczona dla Gminy Bobowa na realizację zadania pt. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. Uczestnikami zajęć w Ośrodku jak sama nazwa mówi są osoby starsze oraz młodzież. Przedział wiekowy uczestników to  8 – 78 lat, zajęcia są prowadzone od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 18.00 (w tym minimum dwa dni zajęć wspólnych seniorów i młodzieży).

Najistotniejsze działania to: integracja i lepsza komunikacja osób starszych i młodzieży, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej oraz wymiana doświadczeń. Wyżej wymienione punkty niosą ze sobą osiągnięcie trzech najistotniejszych efektów poczynań Ośrodka: propagowanie więzi międzypokoleniowych, aktywizację środowiska lokalnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Seniorów.

Według  organizatorów największym zainteresowaniem uczestników cieszą się zajęcia: Nordic Walking, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kulinarne i zajęcia plastyczne. Oprócz codziennych zajęć organizowane są piesze wycieczki, ogniska spotkania przy grillu. W miesiącu październiku uczestnicy zajęć odbyli dwudniową wycieczkę do Zakopanego, a także zorganizowana została Zabawa Andrzejkowa. Dla uczestników zajęć w tym roku planowana jest jeszcze Wigilia oraz Zabawa Sylwestrowa. Zajęcia prowadzi kompetentna i wykwalifikowana kadra. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego wzięcia udziału w zajęciach! To nic nie kosztuje, a można ciekawie i kreatywnie spędzić wolny czas.

Informacje: OPS Bobowa

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy