Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Dobre wiadomości z XXVII sesji Rady Miejskiej

Autor: Sabina Janus
Wczoraj w samo południe radni Gminy Bobowa zebrali się już po raz XXVII na Sesji Rady Miejskiej. Podjęto uchwały m. in. w sprawie proponowanej zamiany działek w Sędziszowej i obniżenia podatku rolnego.

Obrady rozpoczął jak zawsze burmistrz Wacław Ligęza zdając obszerne sprawozdanie z działalności między sesjami. Dotyczyło ono spraw organizacyjnych, inwestycyjnych i kulturalnych gminy.

Najważniejszym punktem na liście proponowanego porządku obrad był jednak punkt 7, który uwzględniał podejmowanie uchwał przez radnych. I tak pierwsza z nich dotyczyła zamiany działki nr 571/4 o pow. 0,08 ha położonej w Sędziszowej, stanowiącej własność Gminy Bobowa w zamian za działki nr 571/6 o pow. 0,0303 ha i nr 570/4 o pow. 0,1085 również w Sędziszowej stanowiące własność osób fizycznych. Na wykupionym gruncie planowana jest w przyszłości budowa Domu Ludowego i Remizy OSP w tejże miejscowości.

Określono także górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odpadów komunalnych. W drodze uchwały nr 27/183/12 Rady Miejskiej w Bobowej płatność będzie wynosić 13 zł od pojemnika 120 litrowego śmieci zbieranych i odbieranych w sposób selektywny oraz 26 zł od pojemnika 120 litrowego zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.

Podjęta została także decyzja w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobowa na rok 2013. W efekcie cena została obniżona o 15%, a co za tym idzie budżet gminy zmniejszy się o 77 tys. w 2013 r. i również o tę samą kwotę zmniejszy się subwencja w 2014 r. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich rolników.

Zgodnie z projektem uchwały ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.:

Z kolei opłata targowa wzrasta o 1 zł, a podatek od środków transportowych o 4%.

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy