Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 28 października 2021

Konkurs dla kreatywnych

03.11.2012 || Kategorie: Konkurs, Powiat || Autor: Joanna Róż

Ruszył konkurs na projekt oficjalnego logo Miasta Gorlice. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną o wartości 1000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć swoją prace w terminie do 31 grudnia 2012 roku (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo Gorlic” na adres Organizatora: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Gorlicach,  Rynek 2, 38-300 Gorlice.

Konkurs jest  otwarty – mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo, przy czym uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż trzech projektów.

Projekt musi niepowtarzalny i oryginalny, uniwersalny, łatwy do skalowania, musi nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku, jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych. Logo wykorzystywane w działaniach marketingowych jest świetnym znakiem rozpoznawczym i charakterystycznym elementem tożsamości.

 Pracę konkursową należy wykonać łącznie w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej.

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 2013 roku.

 Celem ogłoszonego przez Burmistrza Gorlic konkursu jest wyłonienie oryginalnego znaku graficznego symbolizującego Miasto Gorlice, pełniącego rolę promocyjną i informacyjną. Zwycięskie logo konkursowe będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Gorlic, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej

 Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę w wysokości 1000 zł brutto. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową ,która zostanie powołana przez Organizatora. Komisja dokona wyboru jednego, najlepszego projektu przy zachowaniu anonimowości zgłoszonych projektów. Prace oceniane będą pod względem takich kryteriów jak estetyka oraz funkcjonalność.

 Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa osób trzecich.

Z pełnym tekstem regulaminu konkursu zapoznamy się przeglądając ZAŁĄCZNIK.

Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza wszystkie kreatywne osoby do wzięcia udziału w konkursie!

źródło: http://www.gorlice.pl/