Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nie płacisz abonamentu? Spodziewaj się kar!

Autor: Łukasz Augustyn
Od pewnego czasu Polacy mają poważny dylemat: czy muszę płacić abonament? Posiadam platformę telewizyjną, więc nie muszę - i tutaj zaczynają się schody...

W Polsce panuje przeświadczenie, że abonamentu radiowo-telewizyjnego nie trzeba płacić. Kilka lat temu rządzący zastanawiali się nad zniesieniem abonamentu całkowicie. Od tej pory KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), TVP i Polskie Radio zaczęły odnotowywać spadki w wpływach z abonamentu. Z roku na rok było coraz gorzej. W telewizji rozpoczęto kampanie reklamowe, zachęcające do wspierania polskich mediów. Wielkiego skutku to nie odniosło. Opłatę nadal uiszczało niewielu ludzi, głównie emeryci.

Między innymi z tego też powodu utworzono Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które ma zająć się Abonamentem. W tym roku zdecydowano się na zmiany. Pierwotnie abonament miał być uiszczany w postaci dodatkowych obowiązkowych opłat do rachunku za prąd, ostatecznie jednak pomysł upadł. Przypomniano więc sobie o swoim starym przyjacielu, który od lat bezskutecznie pobierał opłaty – a chodzi o Pocztę Polską.

Żeby nie było tak różowo, jak to niektórzy mówią, że nim to do nas przyjdzie to już możemy ostudzić państwa opinie.

Więc jak to jest z tym abonamentem?

Żarty się skończyły. Poczta Polska zaczęła zasypywać skarbówki wnioskami z żądaniem wyegzekwowania zaległości za abonament RTV. Urzędy Skarbowe w całej Polsce rozpoczynają ściąganie z poborów i emerytur. Taki tytuł pozwala komornikom skarbowym na ściągnięcie długu, np. z naszego wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy też z rachunków bankowych.

Łącznie z płatnością za abonament zalega już ponad 3 mln abonentów. Ci, którzy mimo wezwań nie zapłacą tego parapodatku, trafią na listę dłużników KRD, a w odzyskaniu należności z tego tytułu pomogą urzędy skarbowe i pracownicy Poczty Polskiej.

Wiele osób zadaje pytanie czy muszą płacić, jeżeli tego wcześniej nie robili lub opłacają abonament na rzecz innej platformy telewizyjnej.

Opłata za telewizję kablową lub platformę nie zwalnia, bowiem z obowiązku zapłaty abonamentu za używanie odbiorników RTV. Trzeba, bowiem wiedzieć, że nie można utożsamiać opłacania rachunków za korzystanie z telewizji kablowej lub satelitarnej z abonamentem za używanie odbiorników RTV. Są to dwie zupełnie różne opłaty.

Abonament jest świadczeniem publicznoprawnym (jak np. podatki) należnym państwu, podlegającym egzekucji administracyjnej, od której w razie opóźnień z zapłatą naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Z kolei opłata za telewizję kablową czy telewizję satelitarną to opłata uiszczana na rzecz podmiotu komercyjnego w oparciu o cywilnoprawną umowę.

Jakie są ewentualne kary ?

Kwota zadłużenia, której zwrotu domaga się Poczta Polska, jest w każdym przypadku taka sama. Wynosi 1170,40 zł i dotyczy 5 ostatnich lat, bo tylko za taki okres Poczta Polska ma prawo dochodzić swych roszczeń. Do tego trzeba doliczyć jeszcze odsetki od każdego miesiąca – łącznie 440 zł i koszty egzekucji.

Kogo ściga Poczta Polska?

Głównie tych, którzy płacili kiedyś abonament i nagle przestali, a nie wyrejestrowali przy tym telewizora lub radia. Jest ich tak dużo, że jakiś czas zajmie ich „wyłapywanie”.

A co z tymi, którzy oglądają telewizję, a abonamentu nigdy nie płacili?

W przypadku stwierdzenia posiadania i używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego nalicza się opłatę stanowiącą 30-krotność aktualnej miesięcznej opłaty abonamentowej. Na dziś wynosi ona 18,50 zł .

Jaka jest miesięczna opłata abonamentowa na ten rok ?

Miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny 18,65 zł.

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RTV

2013 rok

za używanie odbiorników

radiofonicznego

telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc

5,65 zł  

18,65 zł  

za dwa miesiące

11,00 zł  

36,20 zł  

za trzy miesiące

16,30 zł  

53,70 zł  

za sześć miesięcy

32,20 zł  

106,30 zł  

za rok

61,00 zł  

201,40 zł  

2012 rok

za używanie odbiorników

radiofonicznego

telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc

5,50 zł

18,50 zł

za dwa miesiące

10,70 zł

35,90 zł

za trzy miesiące

15,85 zł

53,30 zł

za sześć miesięcy

31,35 zł

105,45 zł

za rok

59,40 zł

199,80 zł

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27. jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Również mieszkańców naszego powiatu powoli dotykają skutki zaniedbań związanych z opłatą za abonament.

Jedna z mieszkanek Gorlic kilka dni temu otrzymała list polecony z wezwaniem do zapłaty 1600 zł.
Zaległości dotyczyły należności za lata 2007 – 2011 do tego plus odsetki.

Jak dowiadujemy się mieszkanka Gorlic posiadała zarejstrowany telewizor kilka lat temu.
Po jakimś czasie zmieniła miejsce zamieszkania i nie pomyślała o wyrejstrowaniu odbiornika.
Jednak jak sam bohater mówi opłacał abonament za telewizję kablową, tak jak jej wielu sąsiadów.

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych należy dokonać do 14 dni od wejścia w ich posiadanie.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy