Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 28 października 2021

Doceńmy naszych „społeczników”

20.12.2012 || Kategorie: Społeczeństwo || Autor: Paulina Kalamaszek

Już po raz piąty statuetka Pro Publico Bono powędruje do zasłużonych osób. Do 31 grudnia można zgłaszać kandydatów w Starostwie Powiatowym.

Nagroda ta jest przyznawana tym, którzy poprzez swoją działalnością społeczną  oraz gospodarczą przyczynili się do wielu zasług na rzecz mieszkańców Powiatu Gorlickiego.

Obejmuje ona  takie dziedziny jak: służba bliźniemu,  w tym szczególnie ochrona zdrowia i działalność charytatywna, edukacja narodowa, kultura i dziedzictwo narodowe oraz rozwój regionalny, czyli działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego.

Nagroda główna to statuetka zaprojektowana przez Zdzisława Tohla. Laureatów wyłania kapituła w składzie: w składzie: Marek Bugno – przewodniczący oraz członkowie: Mirosław Wędrychowicz, Karol Górski, Karol Tenerowicz, Bogusław Lenard, Zofia Kamińska i Tomasz Płatek.

Każdy z nas może zgłaszać osobę, która według uznania zasługuje na tą , jakże ważną nagrodę.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera  Regulamin, który wraz z wnioskiem zgłoszeniowym dostępny tutaj.

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono”  terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Źródło: www.powiatgorlicki.pl