Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nie truj siebie i innych!

Autor: Joanna Liszka
Nowe wydawnictwo „Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce” Zarządu Województwa Małopolskiego. Jak wskazuje podtytuł jest to materiał pomocniczy dla samorządów i szkół.

Egzemplarze trafiły już do Starostwa Powiatowego w Gorlicach, które włączyło się w akcję ochrony powietrza. Wydział ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach włączy się w akcje edukacyjną zainicjowaną przez Urząd Marszałkowski. Wydawnictwo „Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce” trafi także do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat i będzie stanowiło dobry materiał pomocniczy dla nauczycieli w propagowaniu działań przyczyniających się do ochrony powietrza.

Wydział prowadził już podobną akcję pt. „Kochasz dzieci? Nie pal śmieci.” W akcję w sposób szczególny zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Głównym zadaniem edukacji ekologicznej jest wyrobienie chęci działania, potrzeby zmiany nawyków, wywołanie motywacji do poprawy określonych emocji u odbiorców. W opublikowanym materiale czytamy m.in.: „Powietrze jest elementem środowiska, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Dlatego też nie bez znaczenia jest jego jakość i wpływ jaki każdy z ludzi ma na jego czystość. Ochrona jakości powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców Małopolski. Analizy wykonywane w ramach Programów ochrony powietrza wskazują, iż ponad 1,3 mln mieszkańców województwa małopolskiego narażonych jest na złą jakość powietrza wywołaną znacznie przekraczającą normy zawartością pyłu zawieszonego PM10.
Praktycznie wszyscy mieszkańcy Małopolski oddychają powietrzem zawierającym benzo(a)piren, przekracza on normę o ponad 300%. Od dawna w społeczeństwie panuje przekonanie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada przemysł działający na danym terenie. Pojęcie emisji zanieczyszczeń nieodłącznie kojarzy się z wysokimi kominami zakładów przemysłowych i taki obraz przekazywany jest nawet dzieciom w szkołach.

Tak naprawdę to sami mieszkańcy miast i wsi w sezonie grzewczym wprowadzają do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń takich jak PM10, PM2,5, dwutlenek czy węglowodory, takie jak benzo(a)piren. Największe przekroczenia norm zanieczyszczeń występują z powodu spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach połączone z patologicznym spalaniem odpadów, a także z powodu wzrastającej liczby pojazdów poruszających się po drogach.Włączone w sezonie grzewczym kotły i paleniska odpowiadają prawie za 60% stężeń w obszarze występowania przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 74%dla benzo(a)pirenu.

Zbyt duże ilości tych substancji w powietrzu są stałym problemem, z którym borykają się praktycznie wszystkie miasta Małopolski, a także Śląska i Dolnego Śląska. Zwiększanie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz wpływu każdego człowieka na czystość powietrza jest konieczne do osiągnięcia pożądanych efektów i zmiany sytuacji w perspektywie kilku lat. […] Województwo małopolskie to jeden z regionów kraju, w którym występuje największe zanieczyszczenie powietrza.

Głównym ze źródeł jest  zanieczyszczenia, ale spalane paliw w lokalnych paleniskach i kotłach domowych, których udział w ogólnej emisji wszystkich zanieczyszczeń pyłowych wynosi około 60%. 36% mieszkańców Małopolski narażonych jest na ponadnormatywne stężenie średniodobowe pyłu PM10, a 25% na zbyt wysoki poziom średnioroczny pyłu PM2,5.Wszyscy znajdują się w obszarze stężeń benzo(a)pirenu przekraczających normę. Według najnowszych raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) frakcja pyłu PM2,5 uważana jest za wywołującą poważne konsekwencje zdrowotne, ponieważ ziarna o tak niewielkich średnicach mają zdolność łatwego wnikania do pęcherzyków płucnych, a stąd do układu krążenia”.

 

 

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy