Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nowe zasady ubiegania się o kartę motorowerową !

Autor: Łukasz Augustyn
Zbliżający się wielkimi krokami koniec 2012 r. przysparza obawy tym,którzy jeszcze nie weszli w posiadanie prawa jazdy. Od stycznia wchodzą nowe przepisy i regulacje odnośnie ubiegania się o dokument potwierdzający nasze kwalifikacje do prowadzenia pojazdów.

Jakiś czas temu opisywaliśmy jakie zmiany czekają  przyszłych kierowców, ale w tedy głównie skupiliśmy się na kierowcach samochodów osobowych ( archiwum ). Dziś chcieliśmy poruszyć temat dotyczący poruszania się rowerem lub motorowerem po drogach. Od pewnego czasu  w społeczeństwie pojawiły się spekulacje, że od zmiany przepisów każdy będzie musiał posiadać kartę rowerową lub motorowerową i że już nie będzie można użytkować tych pojazdów na dowód osobisty. Wiele osób posiadających skutery lub motorowery o pojemności do 50 cm3, jeździ nimi w oparciu o dowód osobisty lub  kartę motorowerową. Pojawia się więc pytanie: czy oni stracą ten przywilej? Z racji różnych opinii pojawiających się wśród społeczeństwa postanowiliśmy przygotować i uzyskać informacje na ten temat.

KARTA ROWEROWA

Według nowych przepisów kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (dla roweru 10 lat – art.8 ust. 1 pkt 10 Ustawy…);

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – wszystkim innym osobom, które nie ukończyły 18 lat.

Poza kartą rowerową, dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem jest prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Tak więc gimnazjalista nie posiadający w/w kategorii prawa jazdy zmuszony będzie przejść kurs oraz egzamin na kartę rowerową w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań!

Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem.

KARTA MOTOROWEROWA

Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) z dniem 19 stycznia 2013 roku, zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy: AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem (art. 6 ust. 1 pkt 1).

O prawo jazdy kategorii AM będzie mogła się ubiegać osoba, która ukończyła 14 lat (art.8 ust.1 pkt 1), oraz która ukończyła kurs w ośrodku szkolenia kierowców. Warunkiem uzyskania tej kategorii prawa jazdy jest zdanie egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. otrzymają kartę motorowerową na „starych zasadach”, czyli zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (wydawane przez Dyrektora szkoły). Karta ta zachowuje ważność do czasu ukończenia przez posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. (art.133 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami).

Podaje rzecznik Komęndy Powiatowej Policji w Gorlicach asp. Grzegorz Szczepanek

Reasumując każdy kto zdał prawo jazdy na kategorię AM ( stara karta motorowerowa), na starych zasadach np. w szkole przed wprowadzeniem zmian czyli do 18 stycznia 2013 może użytkować pojazd na dotychczasowej karcie motorowerowej jeżeli nie posiada 18 lat, lub na dowód osobisty jeżeli ukończył 18 rok życia. Więc zmiany dotyczą tylko te osoby, które ubiegają się o prawo jazdy kategorii AM po 18 stycznia 2013 r.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy