Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Rozwój regionu może zależeć od Ciebie!

Autor: Łukasz Augustyn
„Strategia Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Partnerstwa Nowosądeckiego” umożliwi stworzenie na Sądecczyźnie kompleksowej oferty zagospodarowania czasu wolnego, która stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, a jego mieszkańcom przyniesie ożywienie społeczno-gospodarcze.

W ramach pracy nad tymże dokumentem została stworzona ankieta. Skierowana jest ona przede wszystkim do mieszkańców regionu nowosądeckiego. Jej celem jest  pozyskanie informacji niezbędnych dla planowania dalszych działań subregionu.

Opinia na temat rozwoju subregionu jest bardzo ważna i pozwoli na dostosowanie dokumentu do istniejących potrzeb. Dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiet.

Informacje o projekcie i ankietę można znaleźć na stronie: http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/zaplanuj-rozwoj-w-subregionie-nowosadeckim

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy