Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 23 października 2021

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bobowej

18.12.2012 || Kategorie: Społeczeństwo || Autor: Sabina Janus

17 grudnia o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej radni gminy spotkali się na XXVIII sesji Rady Miejskiej. W obradach wzięło udział wymagane quorum, czyli 15 członków.

Sesję rozpoczęto od wręczenia nauczycielom nagród Burmistrza Bobowej, za ich osobisty trud i poświęcenie w pracy zawodowej. Nagrody otrzymali:

Sylwester Szczepanek – nauczyciel Gimnazjum w Bobowej.

Barbara Pacion – nauczycielka Gimnazjum w Siedliskach.

Patrycja Kruczek – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bobowej.

Agnieszka Zagórska – Walicka– nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bobowej.

Małgorzata Król – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzanie.

Marek Olszanecki – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jankowej.

Gratulujemy!

Dalsza część spotkania przebiegała już według planowanego programu obrad. Burmistrz Bobowej – Wacław Ligęza złożył 2 sprawozdania – pierwszym z nich było sprawozdanie z działalności między sesjami, drugie natomiast dotyczyło realizacji uchwał podjętych przez Radę w roku 2012. Było ich aż 86 i dotyczyły planów oraz programów gminy związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Kolejnym punktem było podjęcie kolejnych uchwał w sprawach:

  • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na rok 2013.
  • zmiany uchwały w kwestii współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  • zmian uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, którego przedstawicielem w naszej gminie został Stanisław Tabiś.
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
  • zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na lata 2012 – 2019.

Więcej szczegółów przybliżymy w osobnych artykułach, do których czytania serdecznie zapraszamy.

fot. Mateusz Książkiewicz