Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 24 czerwca 2021
PWSZ oferta edukacyjna

Uwaga niebezpieczeństwo z góry !

23.01.2013 || Kategorie: Edukacja, Komunikaty, Powiat, Społeczeństwo || Autor: Paulina Kalamaszek

Pogoda na zewnątrz sprzyja tworzeniu się sopli oraz nawisów śnieżnych. Mogą one być bardzo niebezpieczne dla przechodniów, za taki stan odpowiadają zarządcy danego budynku.

Inspektor przypomina że zgodnie z art. 61 ust. 2 Prawo budowlane w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Wynika z tego więc że zarządcy budynku muszą usuwać  z elementów elewacji sople, nawiasy lodowcowe i śniegowe, które w jakikolwiek sposób stwarzają zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu budynków. Są także zobowiązaniu do usunięcia śniegu z dachu, gdyż może on powodować spore obciążenie.

Przy usuwaniu tychże  należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad  BHP.

Przypominam, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane) – mówi Aleksander Górski, powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

m379183_427114487376409_1365842183_n