Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Kosztowne parkowanie na chodnikach Bobowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Ostatnim czasem nasiliły się kontrole policji w centrum Bobowej związane z niezgodnym z przepisami parkowaniem. Ma to związek z licznymi skargami mieszkańców.

Na zebraniach wiejskich funkcjonariusze policji informowali i ostrzegali przed niewłaściwym parkowaniem i braku taryfy ulgowej dla samochodów „wygodnie” pozostawionych w centrum Bobowej, rynku i ulic przyległych. Zwłaszcza, że nie tak dawno został oddany do użytku duży, oświetlony parking na ok. 70 pojazdów przy ulicy Stawowej, z którego idąc na skróty do rynku jest ok. 100-150 metrów. Pomimo tego kierowcy bardzo często parkują w miejscach niedozwolonych zgodnie z zasadą „jak najbliżej drzwi”.

Policjanci wobec kierowców samochodów niewłaściwie zaparkowanych wystawiają wezwania. Brak odpowiedzi na takowe może być równoznaczne nawet z skierowaniem sprawy do sądu. Zgodnie z taryfikatorem za zatrzymanie pojazdu na chodniku utrudniające ruch pieszych lub bez minimalnej odległości 1,5 metra wolnego chodnika grozi mandat w wysokości 100zł i jeden punkt karny.

Za pojazd zaparkowany w odległości mniejszej niż 10 metrów od najbliższego skrzyżowania nakładany jest mandat w wysokości aż 300zł (również jeden punkt karny). Natomiast jeśli pojazd znajduje się w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych policjant może wystawić mandat w kwocie od 100 do 300zł (1 punkt karny).

Kilka słów specjalnie dla naszego portalu powiedział asp. Grzegorz Szczepanek, rzecznik Komendy Powiatowej w Gorlicach: „W odniesieniu do najistotniejszych kwestii dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów w obrębie drogi publicznej należy zawsze pamiętać o naczelnej zasadzie określonej w art. 46 wspomnianej ustawy. Mówi ona, że „Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.”

Ponadto zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

 Naruszenie wspomnianych zasad skutkować może konsekwencjami w postaci mandatu karnego w kwocie od 100 nawet do 300 złotych oraz punktami karnymi. Mając do czynienia ze skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami kierujących policjant posiada również możliwość odholowania pojazdu na koszt właściciela.”

Uważajmy zatem gdzie parkujemy, dbajmy o kulturę na drodze oraz bezpieczeństwo pieszych. Oby samochodów pozostawionych na chodnikach w centrum miasta było jak najmniej, kiedy w tym samym czasie są wolne miejsca, na dużym parkingu przy ulicy Stawowej.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy