Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zdążyć przed powodzią

Autor: Sabina Janus
25 lutego około 20 przedstawicieli samorządów gmin leżących w dorzeczu rzeki Białej Tarnowskiej wraz ze specjalnie zaproszonymi gośćmi podjęło współpracę nad projektem mającym zabezpieczyć obszary zalewowe.

Opracowywanie wspólnego programu ochrony przed powodzią i jej skutkami zasugerował Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Na zaproszenie burmistrza Wacława Ligęzy w Urzędzie Miejskim w Bobowej przybyli przedstawiciele Miasta Tarnowa, Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice oraz Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Tomasz Sądag wraz z pracownikami Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z Nowego Sącza, a także Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Krakowie Krzysztof Hofbauer.

„Analizy na przestrzeni ostatnich lat wykazały, że rzeka Biała Tarnowska wyrządza gigantyczne straty przy każdych ulewnych deszczach i powodziach. Niestety to  nie jest tylko problem samej rzeki, ale także dopływów. W ramach programu opracowany będzie informatyczny system określający, co należałoby zrobić, aby uchronić tereny zalewowe.” – informuje burmistrz Bobowej, Wacław Ligęza.

Sugestia Wojewody Małopolskiego pod nazwą „Programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły” ma być ścisłą współpracą wszystkich samorządów od źródła do ujścia rzeki Białej. Inwestycja miałaby obejmować zabezpieczenie przed skutkami powodzi, a także co ważne – likwidację skutków powodzi m. in. z 2010 r.

W rozmowie z burmistrzem dowiedzieliśmy się także o szczegółach programu: „Wojewoda Miller zaproponował w przypadku współpracy wszystkich samorządów od źródła do ujścia rzeki Białej Tarnowskiej zabezpieczenie pewnych kwot na regulację cieków. W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą wszystkie kwestie z zabezpieczeniem infrastruktury komunalnej – oczyszczalnie ścieków, wodociągi, hydrofornie, przepompownie, jak również drogi i budynki użyteczności publicznej oraz indywidualne gospodarstwa narażone na skutki powodzi. Złożyliśmy karty informacyjne dotyczące wszystkich cieków i oczekujemy teraz na decyzję administratora. Dopiero to, w połączeniu z wspomnianym systemem informatycznym, może dać kompleksowe rozwiązanie i upragnione efekty w walce z powodziami na terenie każdej z gmin.”

Burmistrz Bobowej został upoważniony przez wszystkich partnerów projektu do reprezentowani ago przed Wojewodą Małopolskim – Jerzym Millerem, a sama Bobowa stała się ważnym punktem, w którym zapadły wiążące w tej sprawie decyzje.

Mamy nadzieję, że projekt okaże się być trafnym posunięciem i problemy z zalewanymi wciąż terenami dobiegną końca.

fot. bobowa.pl/archiwum

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy