Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

To już XIII konkurs ekologiczny w naszej gminie!

Autor: Admin Administrator
We środę 10 kwietnia, tuż po godzinie 9.00 w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej, odbył się XIII Gminy Konkurs Ekologiczny dla dzieci i młodzieży gminy Bobowa. Udział w nim wzięło 35 uczestników.

W oficjalnym rozpoczęciu konkursu wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Stanisław Siedlarz.

Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym. Uczniowie, z najwyższą ilością punktów na poziomie gminnym, wezmą udział w etapie powiatowym, który odbędzie się – dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – w drugiej połowie maja, zaś dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych 24 kwietnia. W oficjalnym zakończeniu konkursu uczestniczył burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, który powiedział specjalnie dla naszego portalu: „Nasz samorząd już od wielu lat współorganizuje konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży. W jego organizację zaangażowanych jest wielu nauczycieli przyrody i biologii ze wszystkich szkół Gminy Bobowa. Należą się im podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu, gdyż pytania są bardzo trudne. Od wielu lat jako instytucja staramy się kontynuować wszelkie projekty proekologiczne. Przykładem takich może być ponad 30km sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków oraz segregacja śmieci. Wspólnymi działaniami samorządu, szkół, Ligi Ochrony Przyrody musimy popularyzować ekologię.”

Przewodniczącą konkursu była Barbara Falisz pracownik Urzędu Gminy Bobowa, która dodatkowo była autorem pytań konkursowych. Realizacja tego konkursu stanowi istotny element kształcenia naszej młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej. Ma to na celu uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego. Coraz więcej młodych ludzi garnie się do inicjatyw o podobnym charakterze:

„Zainteresowanie wiedzą ekologiczną zwiększa się. Świadczy o tym duża liczba uczniów, która bierze udział w etapach szkolnych. Cieszy mnie fakt, że ci młodzi ludzie chcą zdobywać wiedzę na temat ochrony środowiska. A przecież konkursy ekologiczne są do tego doskonałą okazją – komentuje Teresa Pres jeden z opiekunów. – Jeżeli chodzi o poziom wiedzy uczestników konkursu, muszę przyznać, że jest on bardzo wysoki. Świadczy o tym ilość uzyskiwanych przez nich punktów.”

Najwyższa ilość punktów zdobyli:

Szkoły Średnie:
1. miejsce Justyna Mierzwa
2. miejsce Gabriel Jabłoński
3. miejsce Barabara Szydłowska.

Gimnazja:
1 miejsce Joanna Mierzwa (ZS Brzana)
2 miejsce Kinga Wiejaczka (ZS nr 1 Bobowa)
ex aequo
2 miejsce Dawid Szczepanek (ZS Brzana)

Szkoły Podstawowe:
1 miejsce Konrad Warzecha (ZS nr 1 Bobowa)
2 miejsce Radosław Sus (SP Wilczyska)
ex aequo
2 miejsce Barbara Walawska (SP Wilczyska)

Fundatorami nagród książkowych oraz wycieczki edukacyjnej do Pasieki Sądecki Bartnik w Stróżach dla wszystkich uczestników był Urząd Miejski w Bobowej

Ta pozytywna inicjatywa zwraca uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu oraz pokazuje jak aktywnie uczestniczyć w ochronie środowiska. Warto zatem pamiętać, że przyroda jest naszą wspólną wartością, a jej stan może zależeć od każdego z nas.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy