Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Wszystko w jednym, czyli budowa Domu Kultury w Jankowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Inwestycji w Gminie Bobowa ciąg dalszy, tym razem został wybrany w ramach przetargu wykonawca wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej. Całkowity koszt obiektu z wyposażeniem oraz infrastrukturą wynosi ok. 2 milionów złotych.

Budowany Dom Kultury ma służyć temu, by ludzie mogli się spotykać i organizować. W Jankowej sprawnie działa koło gospodyń wiejskich, klub seniorów, druhowie strażacy, blisko jest również parafia. Przewidziane jest miejsce na bibliotekę oraz salę, gdzie będą mogły występować dzieci jak również będzie można zorganizować koncert lub zabawę. Budynek powstaje po to, by mieszkańcy mogli przyjść i wspólnie spędzić czas. Kolejny powodem budowy Domu Kultury jest fakt, iż państwowa jednostka straży nie ma właściwych warunków do funkcjonowania. Koszt adaptacji starego budynku remizy jest zupełnie nieopłacalny, dlatego zostanie najprawdopodobniej odsprzedany a środki przeznaczone zostaną na nowy Dom Kultury. Nowy obiekt będzie spełniał już wszelkie standardy a to, że wszystkie instytucje będą znajdować się w jednym miejscu będzie sprzyjało wspólnemu ich działaniu na rzecz lokalnej społeczności. W przyszłości zaplanowana jest również budowa parkingu, który będzie służył również pobliskiej szkole jak i kościołowi.  To wszystko służy jednemu celowi – wioska to jedna wspólna rodzina, dlatego dobrze jak podejmuje wspólne działania  – mówi burmistrz Bobowej, Wacław Ligęza.

Przetarg na budowę Domu Kultury w Jankowej ogłoszono 21 lipca br. Kryterium wyboru wykonawcy była najniższa cena. W postępowaniu swoje oferty złożyło 10 firm budowlanych, z których najkorzystniejszą ofertą okazała się ta przedstawiona przez firmę LEGBUD  z Nowego Sącza. W rankingu firma ta uzyskała pełne 100 punktów, spełniając tym samym wszystkie wymogi stawiane w postępowaniu przetargowym. Zamówienie obejmuje w pierwszej kolejności wybudowanie stanu surowego zamkniętego i zabezpieczenie go na okres zimowy. Wykonane zostaną również przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu.  Ponadto przeprowadzone będą również prace wykończeniowe a wokół budynków przygotowane zostaną niezbędne prace i parking. Zakończenie budowy powinno zostać zakończone najpóźniej 31 lipca 2014 roku.

Budynek w założeniach ma być bardzo nowoczesny. Jego ściany mają być w większości przeszklone. Składa się on z trzech poziomów, a jego bryła jest dopasowana do terenu. Przewidziane jest założenie kolektorów słonecznych, by obniżyć koszta funkcjonowania tego obiektu. W projekt wliczone jest także niezbędne wyposażenie spełniające wymagane standardy, wśród których znajdzie się m. in. wyposażenie kuchni.

Z jakich środków będzie finansowana inwestycja? Na to pytanie również odpowiada burmistrz Bobowej: – Działka pod budowę została zakupiona od parafii w Jankowej. W tym roku złożony został wniosek o wsparcie tego projektu ze środków europejskich w ramach programu odnowy wsi. Znalazł się on na liście rankingowej bardzo wysoko, bo aż na czwartym miejscu, co w rezultacie przyniesie nam mocny zastrzyk finansowy w kwocie pół miliona złotych. Dodatkowo udało się pozyskać osobne środki na budowę remizy w wysokości 40 tysięcy złotych. Koszty całości projektu są tak ujęte w całej specyfikacji, żeby otworzyć furtkę na możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Całość inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem jest szacowana na ok. 2 miliony złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem środki pozyskane będą stanowić blisko ponad 50% tej kwoty. Wg naszych założeń prace będą trwały  mniej niż półtorej roku.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy