Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jaki jest poziom edukacji w naszej gminie?

Autor: Paulina Wilczyńska
Tytułowe pytanie zadaje sobie większość rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół gminy Bobowa. Odpowiedź na nią znajdują najczęściej podczas zebrań z rodzicami, dzisiaj również na naszym portalu.

Zestawienie zostało opracowane na prośbę burmistrza Bobowej przez dyrektorów wszystkich szkół przy współudziale Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół w Bobowej.

– Od kilku lat podjąłem poniekąd trud jakim jest uczestnictwo w zebraniach z rodzicami każdej z placówek – mówi Wacław Ligęza, włodarz gminy Bobowa. Prezentacja wyników podczas spotkania wygląda tak, że staramy się prezentować wyniki osiągane przez daną szkołę gdzie oczywiście odbywa się zebranie ale też pokazujemy jak ta szkoła wypadła na tle innych w naszej gminie, powiecie czy województwie. Tak jak mówiłem takie spotkania są organizowane od kilku lat i bardzo sobie je cenię. Dodatkowo rodzice mają okazję aby zapytać o rzeczy, które dotąd nie były im rozumiane lub znane. Ważne jest to, że jako samorząd w infrastrukturę, która służy edukacji wyłożyliśmy ogromne środki finansowe. Dzięki tym funduszom zostały wyremontowane wszystkie szkoły, wybudowane boiska sportowe, place zabaw przy każdej placówce, hala sportowa. Osiągnięć dokonanych dla edukacji zazdroszczą nam inne gminy. Inwestując w tą dziedzinę oczekiwania jak i samorządu są takie by dzieci uzyskiwały jak najlepsze wyniki. Stąd niczego od wielu lat nie zamiatamy pod dywan, tylko publicznie o tym rozmawiamy. Opracowana i wspomniana wcześniej prezentacji w postaci slajdów jasno i czytelnie obrazuje jak dzieci w danej szkole są uczone, jakie osiągają wyniki. A jeżeli coś nie wychodzi, jeśli te wyniki są trochę słabsze to jest to absolutnie świetny materiał dla dyrektora szkoły, który z mocy prawa odpowiada za wyniki jakie uzyskuje szkoła jak i dla nauczycieli by mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski a następnie przeciwdziałać temu co mogło być powodem słabszych wyników.

Pierwsze zestawienie dotyczy szkół podstawowych a dokładniej punktacji jaką osiągnęli szóstoklasiści. Porównując obecny rok do poprzedniego, wartym podkreślenia jest pierwsze miejsce Jankowej, która w zeszłorocznym rankingu była na szóstej pozycji. Jankowscy uczniowie wypadli w sprawdzianie na koniec podstawówki aż o 8 procent lepiej niż średnia wojewódzka. Druga lokata należy do szkoły w Sędziszowej, która odnotowała niewielki spadek. Na podium załapała się natomiast z dwumiejscowym awansem placówka edukacyjna w Bobowej – Zespół Szkół nr. 1.

wyniki_sp

Kolejne zestawienia tyczą się szkół gimnazjalnych. Wyniki prezentowane są w trzech tabelach dotyczących każdej ze szkół oraz porównawcze dla każdego z egzaminów. Uczniowie na koniec gimnazjum zdają bowiem aż pięć egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego, matematyki, nauk przyrodniczych oraz historii i WOSu.

wyniki_gim_brzana

wyniki_gim_siedliska

wyniki_gim_bobowa

Swoją analizę przedstawia również naszemu portalowi burmistrz Bobowej, Wacław Ligęza: – Widać, że wyniki poprawiają się i wielu placówkach przewyższają one średnie uzyskiwane w powiecie czy nawet w województwie. Jest to moim zdaniem taki optymistyczny prognostyk. Jak wiadomo proces nauczania jest długotrwały i wymaga współdziałania nauczycieli, dyrektorów szkół ale też samych uczniów. Dzieci oraz młodzież muszą mieć świadomość, że powinni wykorzystać dobre warunki do nauki jakie stwarza szkoła publiczna. Zwłaszcza, że jest to szkoła bezpłatna a osiąganie dobrych wyników w nauce daje lepszy start na przyszłość.

Warto powiedzieć dwa słowa na temat Sędziszowej, która nie zeszła poniżej drugiego miejsca co i w tym roku również zostało utrzymane. Jest to tym większy sukces, że jest to pierwszy rok po przekształceniu szkoły. Oczywiście jest ona nadal placówką publiczną, nie obowiązuje w niej tylko karta nauczyciela. Osiągane przez tamtejszych uczniów wyniki wskazują, że nawet w niewielkich szkołach można utrzymać wysoki poziom. Cieszę się bardzo z tego tytułu ponieważ to jest pozytywny przykład działania szkoły, która funkcjonuje trochę w innym charakterze. Wysoki wynik osiągnęła również Jankowa dlatego należą się gratulację dla nauczycieli ale także pani dyrektor, uczniów i rodziców. Wyniki tych szkół są bardzo dobre i liczę na to że poziom ten uda się utrzymać przez następne lata.

Należy pamiętać że czasami jednorazowy spadek może się zdarzyć gdyż klasa bądź grupa jest słabsza z danej dziedziny. Jeśli natomiast sytuacja miała by swe powtórzenie w kolejnych latach jest to znak, że należy coś zmienić. Chciałbym powiedzieć, że na moją prośbę została przeprowadzona rewidalizacja w Zespole Szkół w Brzanie, gdzie wyznaczeni przez kuratora inspektorzy badali dokładnie funkcjonowanie tej szkoły pod kontem uzyskiwanych wyników w nauce i wszystkich elementów składających się na funkcjonowanie placówki. 

Do edukacji przywiązuję ogromną wagę, gdyż sam wiele lat uczyłem w szkole. Doskonale wiem jaki jest to ważny obszar, stąd gigantyczne pieniądze wręcz wielomilionowe, które zostały zainwestowane w oświatę powinny skutkować dobrymi wynikami. Będziemy do tego dążyć i oczywiście również w przyszłym roku mam zamiar wspólnie z dyrektorami zorganizować podobne zebrania, które stanowią pewien doping, mobilizację – kończy burmistrz.

Zbiór wszystkich zestawień poniżej:

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy