Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Międzynarodowe Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych

Autor: Łukasz Augustyn

muzemkg

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH - WYSTAWA

Wernisaż w dniu 16 listopada 2013 roku, godz. 18.00

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy "Kasztel w Szymbarku"

Oficyna Dworska

WYSTAWA POPLENEROWA

„... w listach i obrazach van Gogha odnajdujemy doskonałość

przewyższającą każdą inną. To triumf jednostki nad sztuką.”

Henry Miller „Zwrotnik raka"

II Międzynarodowe Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych Szymbark 2013, zapoczątkowane w 2011 roku przez Uniwersytet Rzeszowski, skupiło 5 uczelni z Polski i zagranicy: Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Sztuki, ASP w Krakowie, ASP w Łodzi – Wydział Grafiki i Malarstwa, Uniwersytet Filozofa Konstantyna w Nitrze na Słowacji oraz naszą uczelnię – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Hasłem przewodnim drugiej edycji artystycznych dialogów była parafraza tytułu panelu teoretycznego: „Autentyczność w sztuce?” Artystyczne spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki przedmiotów artystycznych, a także kontynuację i nawiązanie twórczych kontaktów pomiędzy uczestnikami, przedstawicielami artystycznych, ale jednak zróżnicowanych środowisk. Jak za pierwszym razem, pod koniec Sympozjum odbył się panel teoretyczny, podczas którego doszło do emocjonujących dyskusji teoretyków sztuki z twórczym środowiskiem akademickim.

Pokłosie Sympozjum stanowią interesujące zestawy prac wykonane przez młodych ludzi, a o ich wysokim poziomie świadczyć może długa lista nagrodzonych i wyróżnionych. Niniejsza publikacja stanowi zapis ponad tygodniowych zmagań artystycznych, podczas których znalazł się czas nie tylko na wykonanie ambitnych prac adeptów sztuki, ale również kadra dydaktyczna zaproponowała dodatkowe wydarzenia, tak ważne w kształceniu artystycznym (akcja artystyczna „Oswajanie Obcego” prof. Zbigniewa Bajka, prelekcja dr hab. Andrzeja Grendy i warsztaty arteterapeutyczne dr Janki Satková). Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia wpiszą się na stałe w kolejne edycje Sympozjum.

Jako organizatorzy II edycji Sympozjum bardzo dziękujemy wszystkim Ośrodkom za przyjęcie zaproszenia, aktywne uczestnictwo, życzliwość i wsparcie w zakresie ufundowania nagród. Ufamy, że Sympozjum będzie wydarzeniem łączącym środowisko kształcenia artystycznego i jego kolejne edycje będą przybierać coraz bardziej twórcze oblicza. Dziękujemy także partnerowi – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, oddział Kasztel w Szymbarku - Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Tholowi oraz Panu Januszowi Ziębie za pomoc, gościnne przyjęcie dużej grupy uczestników i udostępnienie obiektów, a także partnerowi z Nowego Sącza – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Panu Dyrektorowi dr Robertowi Ślusarkowi za propagowanie idei sympozjum.

Przed nami kolejne odsłony upalnego lata 2013, które odbędą się podczas wystaw w Kasztelu w Szymbarku, Galerii Ratuszowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, w Rzeszowie oraz w Nitrze. Plon Sympozjum będzie można oglądać w każdym z ośrodków i mamy nadzieję, że będzie to ciekawe wydarzenie artystyczne, ukazujące ideę wspólnego spotkania oraz potrzebę artystycznych konfrontacji.

doc. dr Marek Reichel - Prorektor PWSZ w Nowym Sączu do spraw rozwoju, nauki i współpracy

dr hab. Marek Szymański

dr Iwona Bugajska-Bigos

muzemkg

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH – WYSTAWA

Wernisaż w dniu 16 listopada 2013 roku, godz. 18.00

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

Oficyna Dworska

WYSTAWA POPLENEROWA

„… w listach i obrazach van Gogha odnajdujemy doskonałość

przewyższającą każdą inną. To triumf jednostki nad sztuką.”

Henry Miller „Zwrotnik raka”

II Międzynarodowe Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych Szymbark 2013, zapoczątkowane w 2011 roku przez Uniwersytet Rzeszowski, skupiło 5 uczelni z Polski i zagranicy: Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Sztuki, ASP w Krakowie, ASP w Łodzi – Wydział Grafiki i Malarstwa, Uniwersytet Filozofa Konstantyna w Nitrze na Słowacji oraz naszą uczelnię – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Hasłem przewodnim drugiej edycji artystycznych dialogów była parafraza tytułu panelu teoretycznego: „Autentyczność w sztuce?” Artystyczne spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki przedmiotów artystycznych, a także kontynuację i nawiązanie twórczych kontaktów pomiędzy uczestnikami, przedstawicielami artystycznych, ale jednak zróżnicowanych środowisk. Jak za pierwszym razem, pod koniec Sympozjum odbył się panel teoretyczny, podczas którego doszło do emocjonujących dyskusji teoretyków sztuki z twórczym środowiskiem akademickim.

Pokłosie Sympozjum stanowią interesujące zestawy prac wykonane przez młodych ludzi, a o ich wysokim poziomie świadczyć może długa lista nagrodzonych i wyróżnionych. Niniejsza publikacja stanowi zapis ponad tygodniowych zmagań artystycznych, podczas których znalazł się czas nie tylko na wykonanie ambitnych prac adeptów sztuki, ale również kadra dydaktyczna zaproponowała dodatkowe wydarzenia, tak ważne w kształceniu artystycznym (akcja artystyczna „Oswajanie Obcego” prof. Zbigniewa Bajka, prelekcja dr hab. Andrzeja Grendy i warsztaty arteterapeutyczne dr Janki Satková). Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia wpiszą się na stałe w kolejne edycje Sympozjum.

Jako organizatorzy II edycji Sympozjum bardzo dziękujemy wszystkim Ośrodkom za przyjęcie zaproszenia, aktywne uczestnictwo, życzliwość i wsparcie w zakresie ufundowania nagród. Ufamy, że Sympozjum będzie wydarzeniem łączącym środowisko kształcenia artystycznego i jego kolejne edycje będą przybierać coraz bardziej twórcze oblicza. Dziękujemy także partnerowi – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, oddział Kasztel w Szymbarku – Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Tholowi oraz Panu Januszowi Ziębie za pomoc, gościnne przyjęcie dużej grupy uczestników i udostępnienie obiektów, a także partnerowi z Nowego Sącza – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Panu Dyrektorowi dr Robertowi Ślusarkowi za propagowanie idei sympozjum.

Przed nami kolejne odsłony upalnego lata 2013, które odbędą się podczas wystaw w Kasztelu w Szymbarku, Galerii Ratuszowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, w Rzeszowie oraz w Nitrze. Plon Sympozjum będzie można oglądać w każdym z ośrodków i mamy nadzieję, że będzie to ciekawe wydarzenie artystyczne, ukazujące ideę wspólnego spotkania oraz potrzebę artystycznych konfrontacji.

doc. dr Marek Reichel – Prorektor PWSZ w Nowym Sączu do spraw rozwoju, nauki i współpracy

dr hab. Marek Szymański

dr Iwona Bugajska-Bigos

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy