Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Sędziszowa – podsumowanie projektu z Mecenatu Małopolski 2013

Autor: Damian Nowak
Kilkanaście dni temu „Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic” podsumowało realizowany przez siebie projekt, którego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturowym ich Małej Ojczyzny oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

Pełna nazwa projektu to: „Warsztaty, konkursy i prezentacje muzyczne dzieci i młodzieży z Sędziszowej i z gminy Bobowa jako przykład budowania tożsamości lokalnej w kontekście zachowania dziedzictwa kulturowego – tradycji, zwyczajów i dawnych zawodów…”. Realizacja był możliwa dzięki finansowemu wsparciu dwóch instytucji: Województwa Małopolskiego a dokładniej w ramach zadań publicznych  w dziedzinie kultury “Mecenat Małopolski” oraz Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Szkoła w Sędziszowej realizowała projekt od  10 kwietnia  do 10 grudnia 2013 roku, jej uczniowie uczęszczali na różnorodne zajęcia warsztatowe: taneczno – teatralne, koronczarskie, z dziedzictwa kulturowego. Zajęcia prowadzone były w 4 grupach. Warsztaty muzyczno-wokalne z młodszymi dziećmi prowadziła Małgorzata Laskowska (nauka przyśpiewek, zabaw i gier dziecięcych z naszego regionu), ze starszymi Grażyna Marszał (nauka tańców: furtok, krzyżok, polka mazurka, chodzony, naso polka, suwiec), natomiast warsztaty teatralne prowadziła Wiesława Tarasek (przybliżenie dawnych zwyczajów wsi i regionu). Były  też warsztaty koronczarskie, które w ramach wolontariatu prowadziła Monika Madej we współpracy z Centrum Promocji i Kultury Gminy Bobowa. Dzieci młodsze i starsze z grupy tanecznej i teatralnej zaprezentowały się podczas Pikniku Rodzinnego w Sędziszowej 19 maja 2013r. Druga prezentacja osiągnięć muzyczno-tanecznych w ramach projektu odbyła się w grudniu 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sędziszowej . Jednym z działań w ramach przedsięwzięcia była wycieczka edukacyjna pt. „Szlakiem trzech kultur” po Ziemi Gorlickiej, która odbyła się 3 lipca. Beneficjenci projektu uczestniczyli w spotkaniu z członkami  Zespołu „Koronka” – Celiną Job oraz Bogdanem Krokiem, w którym zaprezentowali stroje pogórzańskie oraz przybliżyli zebranym tradycję, kulturę i historię Pogórza. Przeprowadzono również wśród dzieci konkurs plastyczny i fotograficzny pt.: „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”, którego efektem była wystawa tych prac.

Owocami działań był multimedialny miniprzewodnik po Sędziszowej i regionie, zawierający również dokumentację fotograficzną projektu oraz folder o zrealizowanym projekcie.

Duża część działań projektu odbyła się na zasadach wolontariatu: 

Wszystkie zajęcia w szkole odbywały się dzięki współpracy z dyrektor Marią Bartoszek. Podsumowanie i prezentacja osiągnięć w ramach projektu miała miejsce 5 grudnia w Szkole Podstawowej w Sędziszowej. Udział wzięli goście, w tym nauczyciele z dyrektor Marią Bartoszek na czele, przedstawiciele władz lokalnych – przewodniczący Stanisław Siedlarz i radny i sołtys wsi Sędziszowa Stanisław Tabiś, dyrektor Jadwiga Bryndal oraz Celina Job z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa a także rodzice i beneficjenci projektu. Wszyscy zebrani obejrzeli przygotowany spektakl pt: ” Jak kapustę kisili u Kowola w paryi”, a także pokonkursową wystawę fotografii, prac plastycznych w ramach konkursu „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” oraz osiągnięć koronczarskich. Nie zabrakło również podziękowań, upominków, drobnych nagród oraz smacznego poczęstunku.

Ważnym gościem był Jerzy Kurcab –  twórca zespołu dziecięcego „Koronecka” z Sędziszowej (1996r.), który w marcu tego roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Realizacja projektu zapewniła wszystkim jego uczestnikom nie tylko powrót do przeszłości, do czasu dzieciństwa babć i dziadków, ale przede wszystkim pozwoliła ciekawie spędzić wolny czas oraz rozwijać swoje umiejętności.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy