Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Rewitalizacja dróg i chodników przy blokach w Siedliskach

Autor: Paulina Wilczyńska
Na wniosek mieszkańców osiedla w Siedliskach wykonano remont dróg wewnętrznych oraz chodników wzdłuż bloków nr 96 i 97 oraz budynków wielorodzinnych byłych pracowników Państwowej Gospodarki Rolnej. Prace zakończyły się 30 października ubiegłego roku, a szacunkowa kwota inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych.

W zakres prac na działkach nr 801/46 i 801/48 wykonanych w ramach przetargu wchodziły: roboty rozbiórkowe – ławy pod krawężniki i krawężniki, obrzeża betonowe, elementy ulic, chodnik, drogi o nawierzchni asfaltowej oraz pozostałe roboty.

O całym planie inwestycyjnym oraz działaniach wykonanych na osiedlu w Siedliskach opowiada Wacław Ligęza, burmistrz miasta Bobowa:
– Drogi wewnętrzne, które znajdują się na osiedlu w Siedliskach zostały przez nas jako gminę przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieodpłatnie. Jako, że agencja powoli jak gdyby przestaje tutaj ponosić pewne nakłady związane z administracją w tym wszystkimi mediami jakimi są drogi wewnętrzne, chodniki, oczyszczalnia czy wodociągi dla dobra naszych mieszkańców postanowiliśmy je przejąć na rzec gminy. Pozwoliło to na umożliwienia osobom zamieszkującym bloki oraz całe osiedle podłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz komunalnego wodociągu. Trzeba przyznać tutaj aktywność większej części mieszkańców, którzy utworzyli wspólnotę mieszkaniową i każdy może zauważyć, że bloki wypiękniały, została na nich wykonana nowa elewacja. Działania wspólnoty przyczyniły się niewątpliwie do pozytywnego rozpatrzenia wniosków dotyczących poprawienia stanu dróg, chodników czy innej infrastruktury. Dlatego odrazu poczyniłem starania i mogę powiedzieć, że w stu procentach pozyskałem środki zewnętrzne na ten cel, gmina nie włożyła swoich środków z wyjątkiem na pewne dokumenty, kwestie związane z przygotowaniem tej inwestycji.

W ramach dobrej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa udało się wykonać jeszcze i podłączyć kilka budynków łącznie z dworkiem do sieci komunalnej. Najważniejsze, że oczekiwania mieszkańców zostały spełnione. Wielu z nich cierpliwie czekało na dokonanie tych prac i myślę że warto było czekać. Wykonane zadanie przyczyni się do tego by na osiedlu było bezpieczniej oraz był lepszy komfort jazdy. Samo osiedle wypiękniało i wzrosła jego estetyka co pozytywnie wpłynie na wygląd tamtej okolicy – dopowiada z dumą burmistrz.

– Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa przekazała nam środki którymi dysponują w ramach współpracy, ponieważ tak jak powiedziałem włączyliśmy się w jakiś sposób przejmując tą infrastrukturę, która nie była w dobrym stanie i można powiedzieć nie jest to całkiem tak, że nie ponieśliśmy żadnych wydatków, bo w ramach tej współpracy musieliśmy tam zlikwidować oczyszczalnie, która była lokalną oczyszczalnią i włączyć wszystkich mieszkańców do naszej komunalnej oczyszczalni. Został tam wybudowany długi odcinek ciśnieniowego rurociągu, który tłoczy ścieki z osiedla do gminnej oczyszczalni. Była także zmodernizowana hydrofornia, przepompownia wodociągu. Wzięliśmy to wszystko na siebie w ramach współpracy między instytucjami publicznymi, bo agencja też taką jest. Muszę powiedzieć, że ta współpraca układa się jak na razie bardzo dobrze. Będą na pewno jeszcze jakieś pewne próby związane z budynkami, bo jeszcze nie wszyscy te mieszkania wykupili. Postaramy się włączyć jako gmina by tą sprawę uporządkować i żeby mieszkańcy mogli być sami gospodarzami. Jestem tego zdania, że najlepszą rzeczą jest właśnie spowodowanie, żeby każdy czuł się gospodarzem u siebie i wtedy dba o to mienie oraz włącza się w pewne prace – kończy włodarz gminy Bobowa.

Wykonawcą robót był firma „ZIBUD” z Kamienicy. W przetargu jeszcze wystartowała gorlicka firma Godrom, jednak jej oferta została oceniona niżej.

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy