Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Dotacje dla bezrobotnych

Autor: Julia Ziomek
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy. W ramach projektu „Naszą szansą praca” aż  150 bezrobotnych osób będzie mogło otrzymać dotacje w wysokości 21 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O „zastrzyk pieniędzy” na rozpoczęcie działalności mogą się starać bezrobotni, którzy nie brali udziały w poprzednich edycjach programu „Naszą szansą praca”. Liczba miejsc wynosi 150 są w tej puli przewidziane dotacje dla preferowanych grup, wśród nich co najmniej:
– 25 osób w wieku do 25 roku życia, w tym minimum 10 osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu oraz pozostają w ewidencji osób bezrobotnych krócej niż 4 miesiące (tzw. Młodzież NEET),
– 6 osób w wieku powyżej 50 lat,
– 24 kobiety

Wnioski można składać  w 4 terminach:
1)  od 27.01.2014 r. do 31.01.2014 r. – 40 miejsc (zakończony)
2) od 24.03.2014 r. do 28.03.2014 r. – 35 miejsc
3) od 26.05.2014 r. do 30.05.2014 r. – 35 miejsc
4) od 19.08.2014 r. do 25.08.2014 r. – 40 miejsc

PUP ostrzega, że terminy i liczba miejsc może ulec zmianie.

Kryteria oceny wniosków:
1) preferencje dla osób przynależnych do jednej z w/w grup,
2) spełnianie warunków wynikających z ustawy, rozporządzenia,
3) kompletność i poprawność wniosku oraz załączników
4) podjęte działania w kierunku uruchomienia działalności gospodarczej,
5) posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy,
6) rodzaj działalności gospodarczej w następującej kolejności: produkcyjna, usługowa, handlowa,
7) adekwatność wydatków przedstawionych we wniosku do celu gospodarczego,
8) realności planowanego przedsięwzięcia,
9) ocena zaproponowanego zabezpieczenia.
10)preferowana będzie działalność na terenie powiatu gorlickiego

Więcej informacji na stronie: http://www.pup.gorlice.pl/

Źródło: SP Gorlice

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy