Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

” Twoja Szansa” – dotacje dla bezrobotnych. Startuje pierwszy nabór!

Autor: Dorota Pietrzak
Już 6 marca rusza pierwszy nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Warunkiem w obecnym naborze jest posiadanie statusu bezrobotnego poniżej 6 miesięcy. Od 01.01.2014 r. realizowany jest projekt skierowany do osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz do pracodawców.


Spotkanie partnerów projektu z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Projekt koordynowany jest przez  Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w spotkaniu uczestniczyli m.in  starosta Mirosław Wędrychowicz, wicestarosta Karol Górski oraz dyrektor PCFE Monika Bochenek. Subregion Sądecki, w którym znajduje się powiat gorlicki to jedno z miejsc na mapie Polski oraz Małopolski których problem bezrobocia jest bardzo duży. Przyczyną tego problemu są przede wszystkim duże firmy które w ostatnim czasie zwolniły dużą liczbę pracowników . Z badań przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wynika, że procent bezrobocia w powiecie gorlickim wynosi 14,5%, w Polsce – 13,4%, a w Małopolsce -11,6%.

Projekt daje spore szanse dla osób zwalnianych z pracy na sięgnięcie po dotacje na własną działalność, które mają wynosić do 40 tys. zł. To także szansa dla firm, które wchodzą w proces modernizacji, czy restrukturyzacji.

– Mam nadzieję,  że środki unijne będące do dyspozycji w ramach tego projektu zostaną w 100% wykorzystane. – mówi obecny na spotkaniu starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz

Przedstawicielki  Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich z Nowego Sącza, na czele z dyrektor Moniką Bochenek przedstawiły podstawowe założenia projektu „Twoja Szansa” oraz omówiły możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców w ramach programów na lata 2014-2020.

PCFE informuje że od 03 – 14 marca 2014 będzie trwał nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu ” Twoja Szansa”

TYPU 1 to jest: 
osob fizycznych zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim – zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

– 20 uczestników projektu

– wsparcie doradcze, szkolenia zawodowe, oraz staże lub praktyki zawodowe (Moduł II)

oraz

– 70 uczestników projektu

– wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia  działalności gospodarczej,
– środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 000 złotych na osobę, podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowo-doradcze (Moduł III).

Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej  www.pcfe.powiat-ns.pl .

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane:

Dla osób z powiatu gorlickiego:
w Biurze Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach przy ul. Michalusa 18,  38-300 Gorlice, parter, pokój nr 5
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00.

Dla osób z powiatu nowosądeckiego:
w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu  przy ul. Tadeusza Kościuszki 3,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00.

Dla osób z powiatu limanowskiego:
w Biurze Terenowym znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej
przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, III piętro, pokój nr 335,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00.

źródło:  powiatgorlicki.pl

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy