Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ja też mam talent

Autor: Łukasz Augustyn

REGULAMIN KONKURSU

„JA TEŻ MAM TALENT”

 ORGANIZATOR: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice, tel. 18 3535695, www.gck.gorlice.pl[email protected] WSPÓŁORGANIZATORZY: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach CELE KONKURSU:
 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu powiatu gorlickiego
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku gorlickim różnorodnych talentów
UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ziemi Gorlickiej
 • uczestnikiem konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół muzyczny lub grupa taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku od 10 lat.
 • uczestnik konkursu zgłaszający się na eliminacje i finał ma obowiązek posiadać dowód osobisty/legitymację szkolną
 • w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców.
FORMA KONKURSU:
 • krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:
- śpiew - taniec - zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich - pokaz umiejętności gry aktorskiej - pokaz sprawności fizycznej - prezentacja treści kabaretowych - małe formy teatralne - gra na dowolnym instrumencie - recytacja - występy sportowo-akrobatyczne - zdolności manualne - inne … INFORMACJE OGÓLNE:
 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych
 • podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie
 • prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych   oraz grup  (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella)
 • uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego
 • uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich
 • uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie
 • uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali teatralnej GCK. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu
 • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca
 • uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. Mile widziana publiczność (3-5 osób) dopingująca swojego faworyta
 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu), dostępnej również w GCK, ul. Michalusa 4, lub na stronie internetowej: www.gck.gorlice.pl oraz dostarczenie jej do Gorlickiego Centrum Kultury w nieprzekraczającym terminie do dnia 17 kwietnia 2014 r.
 • Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych jury (przedstawiciele TVP, TVN, radia, prasy)
MIEJSCE REALIZACJI: Sala teatralna Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4 TERMIN REALIZACJI:
 • eliminacje wstępne w dniu 26 kwietnia 2014 r. (sobota) od godz. 11.00 w sali teatralnej GCK
 • finał w dniu 10 maja 2014 r. (sobota) w sali teatralnej GCK, godz.17.00
PRZEBIEG KONKURSU:
 • organizator zawiadamia o konkursie szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, podaje informacje na stronie internetowej GCK, do portali, prasy i telewizji regionalnej oraz na miejscach reklamowych na terenie miasta Gorlice
 • konkurs składa się z dwóch etapów:
- eliminacje  w sali teatralnej GCK w dniu 26 kwietnia 2014r.(sobota) od godz. 11.00. Podczas eliminacji zostaną wyłonieni uczestnicy finału - finał konkursu dnia 10 maja 2014 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej GCK W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz zostaną przyznane wyróżnienia.  Zostanie przyznana również nagroda publiczności – (o zwycięstwie uczestnika decyduje widownia poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach). Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.
 • Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.
 • Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów
 • Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie podczas eliminacji wstępnych  w dniu 26 kwietnia 2014 r .Wyniki eliminacji zostaną podane również na stronie internetowej GCK.
 • Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału konkursu „Ja też mam talent”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę Szczegółowe informacje – Gorlickie Centrum Kultury, tel. 18 35 35 695. Osoby do kontaktu – Bogusława Rączka, Tadeusz Łuczejko. mMam Talent 8

REGULAMIN KONKURSU

„JA TEŻ MAM TALENT”

 ORGANIZATOR: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice, tel. 18 3535695,

www.gck.gorlice.pl[email protected]

WSPÓŁORGANIZATORZY: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach

CELE KONKURSU:

UCZESTNICY KONKURSU:

FORMA KONKURSU:

– śpiew
– taniec
– zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
– pokaz umiejętności gry aktorskiej
– pokaz sprawności fizycznej
– prezentacja treści kabaretowych
– małe formy teatralne
– gra na dowolnym instrumencie
– recytacja
– występy sportowo-akrobatyczne
– zdolności manualne
– inne …

INFORMACJE OGÓLNE:

MIEJSCE REALIZACJI: Sala teatralna Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4

TERMIN REALIZACJI:

PRZEBIEG KONKURSU:

– eliminacje  w sali teatralnej GCK w dniu 26 kwietnia 2014r.(sobota) od godz. 11.00. Podczas eliminacji zostaną wyłonieni uczestnicy finału
– finał konkursu dnia 10 maja 2014 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej GCK

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz zostaną przyznane wyróżnienia.  Zostanie przyznana również nagroda publiczności – (o zwycięstwie uczestnika decyduje widownia poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach). Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę

Szczegółowe informacje – Gorlickie Centrum Kultury, tel. 18 35 35 695.
Osoby do kontaktu – Bogusława Rączka, Tadeusz Łuczejko.

mMam Talent 8

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy