Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pożegnanie absolwentów ZSZ i ZSO w Bobowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj w Zespole Szkół Ogólnokształcących natomiast dzisiaj w Zespole Szkół Zawodowych odbyły się uroczyste pożegnania ostatnich klas maturalnych. Prawie 200 uczniów kończy swój kolejny etap edukacji jakim była szkoła średnia.

W obu przypadkach uroczystości szkolne poprzedzone były Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Tuż po błogosławieństwie przez celebransa uczniowie wraz z gronem pedagogicznym oraz pocztami sztandarowymi przeszli do swoich szkół. Zakończeniu roku towarzyszyło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów jak i tych którzy najlepiej reprezentowali szkołę na zewnątrz.

Podczas przemówień dyrektorów do absolwentów nie brakowało ciepłych słów oraz jak najlepszych życzeń na dalszą życiową drogę. Dyrektor ZSZ Barbara Wołkowicz podsumowała lata nauki słowami Cycerona: “Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać”. Podziękowania za trud wychowania oraz gratulacje zostały także złożone na ręce rodziców, których uczniowie zdobywali najlepsze wyniki. Dla absolwentów przygotowane były natomiast nagrody.

– Naszą szkołę opuszcza w tym roku 77 absolwentów – mówi Barbara Wołkowicz, dyrektor ZSZ w Bobowej. Niewątpliwie była to młodzież bardzo aktywna, wielokrotnie reprezentowała naszą placówkę w konkursach teatralnych i przedmiotowych. Trzeba powiedzieć, że nie tylko osiągali wysokie wyniki nauki ale również chętnie angażowali się w wolontariat. Brali udział w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagali w organizacji Spartakiady w Stróżach, prowadzona była bardzo owocna współpraca z domem dziecka. Tą młodzież było widać w szkole, ale pokazywali się również na międzynarodowych wymianach, szkoleniach i kursach jakie realizujemy dzięki licznym projektom. Dzisiaj opuszczając szkołę są dobrze przygotowani do zawodu i myślę, że egzamin zawodowy pójdzie im jak najlepiej.

– To był bardzo dobry rocznik – komentuje Tadeusz Rak, dyrektor ZSO w Bobowej. Bardzo pracowity a wielu uczniów podchodziło poważnie do nauki. Pożegnaliśmy wczoraj (24 kwietnia br – dop. red) 105 absolwentów. Wśród nich mamy olimpijczyka, który już w zeszłym roku otrzymał indeks na olimpiadzie na szczeblu krajowym. Kilku z naszych abiturientów uzyskało pierwsze miejsce podczas III Powiatowego Konkursu Pieśni im. Wincentego Pola promującego Beskid Niski i Pogórze Gorlickie – „PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ – ZIEMI GORLICKIEJ”a także XIV Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Teatralnym im. Jana Pawła II w kategorii: Teatr o nagrodę Zarządu Powiatu. Wyróżniali się także na zawodach sportowych. Wiadomo jak w każdej szkole była także grupa uczniów słabszych którzy z różnych powodów nie przystępują do matury. Spowodowane jest to najczęściej chęcią znalezienia pracy, ale obiecali iż powrócą na egzamin zawodowy a w następnych latach przystąpią do matury. Bo trzeba pamiętać że absolwenci mają 5 lat po zakończeniu szkoły by przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Wychowawcami uczniów, którzy stali się abiturientami byli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej:
Wioletta Bogusz
Wiesław Jabłoński
Anna Kamień
Grażyna Kurzawa

w Zespole Szkół Zawodowych:
Janina Abram
Janina Maliniak
Renata Roszak
Wojciech Szafraniec

Fot. Adrianna Mruk / Michał Niemaszyk

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy