Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pieniądze z programu Szwajcarskiego czekają na chętnych!

Autor: Łukasz Augustyn
Rozpoczął się III nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców w ramach projektu szwajcarskiego „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”.


Nabór trwa do 30 maja 2014 r. Kwota dotacji o jaką można się ubiegać wynosi od 20 do 100 tys. zł (60 % dofinansowania).
Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego, których realizacja musi się zakończyć do 28 lutego 2015 r.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane lub mające główną siedzibę na terenie powiatów gorlickiego lub nowosądeckiego, prowadzące działalność co najmniej 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia naboru wniosków.
Wsparciem objęte są działania poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw i przyczyniające się do rozwoju firmy, m.in. wydatki przeznaczone na: zakup środków trwałych, roboty budowlane, zakup wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na promocję. W trakcie oceny dodatkowe punkty otrzymają projekty wpisujące się w jedną z branż: turystyka, produkt lokalny i przetwórstwo.

Planowane jest spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych naborem: w czwartek 8 maja o  10.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

Pytania i wyjaśnienia: Biuro Projektu na ul. Kościuszki 9 w Nowym Sączu, tel. 18 262 18 54.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem: www.marr.pl/projekty/swiss_/dotacje.html.

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć do 30 maja 2014 r. do godz. 16.00

źródło: MARR

 

SwissContributionProgramme_logo

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy