Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych

Autor: Łukasz Augustyn
Jest szansa dla rodzin wielodzietnych na wsparcie finansowe dzieci uczących się.

Burmistrz Bobowej Wacłąw Ligęza informuje, że dla rodzin wielodzietnych 4+, czyli rodzin, składających się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (z których przynajmniej jedno uczęszcza do szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej) istnieje możliwość dofinansowania minimum 150zł na dziecko.

Dofinansowanie dotyczy zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Rodziny zainteresowane pozyskaniem środków pomocowych prosimy o zgłaszanie się do dnia 22.07.2014r., do godz. 15:30 w Zespole Administracyjno – Ekonomicznym Szkół w Bobowej, mającego siedzibę na, ul. Bohaterów Bobowej 6a (przy Szkole Podstawowej w Bobowej) , w celu wypełnienia stosownej deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”.

Informacje dla rodziców: REGULAMIN PROJEKTU (pdf)

mlogo-malopolska

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy