Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

“Wrzos 2014” – na wypadek wojny!

Autor: Łukasz Augustyn
W obliczu ostatnich wydarzeń za granicą wschodnią jedno jest pewne: musimy być gotowi na wszystko. Temu przygotowaniu służyć mają wojewódzkie ćwiczenia obronne odbywające się cyklicznie co dwa lata. "Wrzos 2014", bo tak tego roku nazwano tę akcję, odbędzie się początkiem października na terenie powiatu gorlickiego.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w dniach od 2 do 4 października 2014 r. na terenie powiatu gorlickiego przeprowadzone zostaną wojewódzkie ćwiczenia obronne pk. „Wrzos 2014”. Ćwiczenia tego typu prowadzone są cyklicznie co dwa lata a ich tematem jest doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz ochroną obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez zmilitaryzowany Oddział Ochrony. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyła się końcowa konferencja planistyczna akcji “Wrzos 2014”, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Ćwiczenia wojewódzkie na terenie powiatu gorlickiego odbędą się w dwóch etapach. Pierwszy etap ćwiczeń (planistyczny) prowadzony będzie 2 października 2014 roku od godziny 7.30 do godziny 16.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach. W tej części udział wezmą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Komend Powiatowych Państwowej Straży i Policji w Gorlicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Zaprezentują oni gotowość do działań podległych jednostek na wypadek wystąpienia konfliktu zbrojnego lub zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu gorlickiego.

Etap II (praktyczny) prowadzony 3 października 2014 r. w godzinach 7.30 do 16.00 polegał będzie na praktycznym sprawdzeniu sposobu dystrybucji preparatów jodowych dla mieszkańców terenu skażonego substancją radioaktywną uwolnionej z elektrowni jądrowej znajdującej się w sąsiednim państwie. Działania praktyczne polegać będą na pobraniu preparatów jodowych z magazynu znajdującego się w Krakowie i na rozprowadzeniu go poprzez powiat do poszczególnych gmin i na terenie Miasta Gorlice.

Na terenie gminy Moszczenica zostanie praktycznie przećwiczone przekazanie preparatów jodowych dla ludności. W dalszej części ćwiczeń praktycznych przeprowadzona zostanie dekontaminacja (odkażanie) osób skażonych środkiem promieniotwórczym w Zespole Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach.

Prowadzone ćwiczenia pozwolą na wypracowanie oceny stopnia przygotowania i sposobu prowadzenia działań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz samorządów i innych jednostek organizacyjnych na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń.

źródło: SP

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy