Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Monika Skrobot kandydatka do Rady Powiatu Gorlickiego

Autor: Łukasz Augustyn
Dzisiaj pragniemy przedstawić Państwu osobę Moniki Skrobot kandydatki do Rady Powiatu Gorlickiego(okręg nr 5 - Łużna, Moszczenica, Bobowa) z pierwszej pozycji listy nr 13 czyli KWW Solidarna Ziemia Gorlicka.  Na co dzień sprawującą funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Łużnej.

Od urodzenia mieszkam w Moszczenicy. Mam 37 lat. Z wykształcenia jestem mgr inż. zarządzania i marketingu (absolwent AGH w Krakowie). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: matematyki, organizacji i zarządzania oświatą, badań rynkowych i marketingowych.

Ponadto jestem menedżerem ekonomii społecznej. Jako nauczyciel matematyki oraz przedmiotów zawodowych z zakresu przedsiębiorczości wspieram uczniów w rozwoju ich umiejętności i kompetencji. Z dniem 1 września 2013 r. zostałam powołana na Dyrektora Zespołu Szkół w Łużnej. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. zostałam powołana na Członka Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim na okres czteroletniej kadencji w latach 2012-2016.

monika_skrobot

Osobiście jako mój największy sukces zawodowy traktuję pozyskanie znaczących środków finansowych z Unii Europejskiej dla Gminy Łużna na realizacje projektów edukacyjnych:

–  2010-2012 „Nasza wiedza – nasza przyszłość”, którego celem głównym było podniesienie szans edukacyjnych 207dz i 243chł z siedmiu szkół podstawowych w Gminie Łużna poprzez realizację programów rozwojowych. Rzetelnie pełniłam funkcje koordynatora tego projektu odpowiadając za realizację oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe.

–  2012-2013 „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów kl. I-III w Gminie Łużna poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych i wyrównawczych.

Wdrożone projekty dały możliwości wyrównania szans edukacyjnych młodych ludzi ze środowisk wiejskich. Uczniowie skorzystali z rożnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych: rozwijających zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia, poszerzających wiadomości z zakresu różnych przedmiotów ścisłych, zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Uczestniczyli również
w zajęciach wyrównawczych na basenie. Wszystkie zrealizowane działania w projektach wyszły naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów i ich rodziców, a w szerszym rozumieniu, całego środowiska lokalnego Gminy Łużna. Pomogły we wszechstronnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym uczniów oraz konstruktywnym i pożytecznym wykorzystaniu czasu wolnego.

Projekt „Nasza wiedza – nasza przyszłość” zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego” Kopalnia PO(KL)mysłów” w kategorii projekty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.

monika_skrobot_1

Jako Dyrektor Szkoły od 01 września 2013 r. dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami wdrożyłam w szkole wiele ciekawych inicjatyw m.in.:

– „Festiwal zawodów” projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie dla uczniów klas III gimnazjum – poszerzenie wiadomości z zakresu zawodoznawstwa;
„Czysta Małopolska”- Szkoła została wyróżniona w województwie małopolskim za najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych o tematyce dotyczącej selektywnej gospodarki odpadami;
Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” – Szkoła uzyskała tytuł „Szkoła w ruchu”;
„Zintegrowana polityka bezpieczeństwa” projekt realizowany przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie – podjęcie działań w celu polepszenia i promowania bezpieczeństwa uczniów w szkole; Szkoła uzyskała tytuł „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym podjęłam działania i zorganizowałam Uroczysty Dzień Papieski, który został poprzedzony międzygminnymi konkursami dla uczniów szkoły podstawowej: konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II, dla uczniów gimnazjum: konkurs recytatorski i literacki. W konkursach wzięło udział 127 uczniów ze wszystkich szkół na terenie Gminy Łużna i Moszczenica.
Aktywnie włączyłam się do organizację rodzinnego pikniku naukowego – edukacyjnej imprezy „IV Pogórzańskie Atrakcje Naukowe” w Łużnej. Dzięki zaangażowaniu i pomocy większości uczelni krakowskich mieszkańcy gminy oraz powiatu mieli możliwość “oko w oko” zapoznać się z tajnikami nauk ścisłych. Gmina Łużna za organizację tego przedsięwzięcia otrzymała tytuł „Edukacyjna Gmina Małopolski 2012”.
Przystąpiliśmy do ciekawych projektów edukacyjnych.

 

monika_skrobot_2

 Będąc Radną Powiatu Gorlickiego w szczególności chciałabym zająć się:

1. rozwojem szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz podniesieniem jakości kształcenia dla zapewnienia nowych perspektyw zawodowych młodzieży i ograniczeniem bezrobocia,

2. wsparciem dla szkół, instytucji, organizacji, przedsiębiorców, rolników w wykorzystaniu funduszy europejskich,

3. kontynuacją dobrych praktyk współpracy z gminami w realizacji wspólnych inwestycji z wykorzystaniem potencjału i możliwości gospodarczych Powiatu poprawiających komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę środowiska i rozwój turystyki.

 

pawel_sliwa

 

 

POPARCIE

Panią Dyrektor Monikę Skrobot znam osobiście. Jest osobą życzliwą, kompetentną i bardzo zaangażowaną w pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Dlatego warto oddać na Nią głos. 

Radny Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy