Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Dyskutowano i przyglądano się naszym zabytkom

Autor: Daniel Malski
W dwóch ostatnich dniach listopada (28-29.11.br) ośrodek "Arkadia" w Wysowej-Zdroju stał się miejscem dyskusji dotyczącej ochrony i zabezpieczeniu lokalnego dziedzictwa sakralnego oraz możliwościom udostępniania ich turystom. Program konferencji był bardzo bogaty, w większości poruszał ważne kwestie dotyczące zabytków na terenie powiatu gorlickiego.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono prelekcjom i dyskusjom a ich moderatorami został były starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz oraz ks. dr Roman Dubec. Temat ochrony dziedzictwa małopolskich wsi i jego wykorzystanie w turystyce, który był pierwszym punktem piątkowego programu przedstawił dr inż. arch. Jacek Chrząszczewski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Inwentaryzacją stanu posiadania powiatu gorlickiego zajął się ks. prof. dr. hab. Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Przybyli na spotkanie w Wysowej zastanawiali się również nad problemami polskiego prawa ochrony zabytków oraz nad tym czy świątynia jest tylko miejscem modlitwy, waloryzacja atrakcyjności i potencjału turystycznego obiektów sakralnych. Prelegenci dokładnie omówili owe zagadnienia, poruszając znaczące problemy jak i szanse związane z perłami naszego powiatu. Bardzo szczegółowo została przedstawiona ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do powiatu gorlickiego, ochrona ta miałby dotyczyć także ochrony przeciwpożarowej.

Sobota była dniem, w którym uczestnicy udali się w teren aby zwiedzić najpiękniejsze pomniki kultury powiatu gorlickiego oraz poznać przykłady zabezpieczeń takowych obiektów. Goście odwiedzili: cerkiew prawosławną p.w. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, synagogę w Bobowej, kościół p.w. Michała Archanioła w Szalowej, kościół p.w. Michała Archanioła w Binarowej oraz gontynę w Łużnej. Po bobowskiej synagodze zwiedzających oprowadziła Barbara Kowalska, która przybliżyła historię chasydów w Bobowej.

Wśród zaproszonych na konferencję znaleźli się: Jego Ekscelencja Paisjusz – Biskup Gorlicki, ks. dr Piotr Drewniak – Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Tarnowskiej, ks. dziekan dr Stanisław Kuboń –dekanat Łużna, ks. dziekan Tadeusz Machał – dekanat Moszczenica, ks. Mieczysław Górski – proboszcz Szalowej, wójtowie i pracownicy samorządowi m.in. Małgorzata Małuch i Ryszard Guzik, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony zabytków i turystyki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz posterunku policji w Uściu Gorlickim, a także partnerzy projektu: Anna Doliwa, Ireneusz Omyła, Iwona Ruchała.

– Ponieważ w niedalekiej przyszłości powstanie wirtualne zwiedzanie obiektów sakralnych i świeckich powiatu gorlickiego może to zachęcić potencjalnych złodziei, dlatego będziemy uczulać zarządzających tymi obiektami, aby lepiej zabezpieczyć mienie – komentuje Stanisław Kaszyk, prezes LGD Beskid Gorlicki, współorganizator konferencji. Będzie to  dotyczyć ochrony przeciwpożarowej oraz sposobów pozyskania środków finansowych na ten cel. Posłużymy się oczywiście opinią konserwatorów. Dla uczestników konferencji zostało zorganizowane zwiedzanie cerkwi, synagogi, kościołów. Udało nam się także wejść do nowej gontyny w Łużnej. Chcieliśmy dogłębnie przedstawić problemy i możliwości projektu. Zaprosiliśmy ludzi, którzy zajmują się planowaniem i architekturą obrazu szczególnie w gminach. Swoją opinię wyraził również ks.profesor Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego, który powiedział że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i że podeszliśmy do tego problemu poważnie. Będzie też chciał skorzystać z tego i zrobić opracowanie na temat tych obiektów.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim konferencjom jak ta w Wysowej zabytki i pamiątki kultury naszego regionu będą jeszcze bardziej bezpieczne i przetrwają kolejne wieki.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy