Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nowe regulacje dotyczące praw konsumenta!

Autor: Duda Justyna
Końcem tego roku w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Przyniesie ona wiele korzystnych rozwiązań, dzięki którym robiąc zakupy będziemy mogli czuć się bezpieczniej.

 

Z dniem 25 grudnia 2014 roku zmienione zostały niektóre ustawy, w tym m.in. Kodeks Cywilny. Dotychczas obowiązujące ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. Zm.) w całości utracą swoją moc.

Wprowadzenie nowych regulacji jest efektem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dzięki której przepisy odnoszące się do konsumentów zostaną ujednolicone w całej Unii Europejskiej. Wielu ekspertów ocenia ten krok pozytywnie. „Zmądrzeliśmy jako podmioty implementujące prawo unijne” – mówi prof. Łętowska, pierwsza polska rzeczniczka praw obywatelskich, b. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nowa ustawa będzie rozwiązaniem korzystnym dla konsumentów, wprowadzi bowiem zmiany dotyczące w szczególności umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, które zapewnią im większe przywileje.

Przede wszystkim wydłużony zostanie czas, w którym będziemy mogli odstąpić od umowy zawartej w warunkach nietypowych. Dotychczasowy termin 10 dni zostanie zastąpiony terminem 14-dniowym. Ponadto składając reklamację kupujący  może od razu żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości wymieni rzecz bądź ją naprawi. Ograniczenie to można zastosować tylko raz, przy powtórnej reklamacji sprzedawca będzie obowiązany do zwrotu pieniędzy. Nowe przepisy zapewnią konsumentowi ochronę przez wygenerowaniem dla niego dodatkowych nieuzasadnionych kosztów przez przedsiębiorcę. Wprowadzona zostanie również nowa regulacja dotycząca roszczeń regresowych przedsiębiorców w łańcuchu sprzedawców. Odpowiedzialność poprzedników w łańcuchu sprzedawców będzie oparta na rękojmi w okresie 2 lat od wydania rzeczy, na zasadach ogólnych (471 KC) i szczególnych uregulowaniach ustawowych (Dział „Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej” w Tytule XI Kodeksu Cywilnego). W ustawie przyjęte będzie domniemanie istnienia wady na każdym etapie łańcucha sprzedaży. Inne różnice pomiędzy obecnym stanem prawnym a zmianami, które czekają nas w grudniu przedstawia poniższa tabela.

Źródło: http://lex.plhttp://isap.sejm.gov.pl/
fot. ilustracyjne (archiwum)

Można też pobrać tabelę w formacie pdf – kliknij tutaj

 

mtabela (1)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy