Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zebrania walne OSP w Gminie Bobowa. Relacja z poszczególnych jednostek

Autor: Jakub Oślizło
W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w weekendowe dni na terenie gminy Bobowa w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2014. Zachęcamy do zapoznania się z sytuacją w poszczególnych jednostkach.

Na spotkaniach obecni byli nie tylko druhowie strażacy ale także przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bobowej – Tarasek Tomasz oraz Komendant Gminy Bobowa – Włodzimierz Mucha, którzy przysłuchiwali się bacznie informacjom jakie przedstawiali naczelnicy danych jednostek. W niektórych zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Daty zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2014: 7 marca – OSP Jankowa i OSP Wilczyska, 8 marca – OSP Bobowa, 14 marca – OSP Siedliska, OSP Sędziszowa i OSP Stróżna, 15 marca – OSP Brzana.

Podczas każdego spotkania strażacy omawiali akcje oraz działania w jakich uczestniczyli, przedstawiali stan finansowy jednostek, natomiast komisja rewizyjna składała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za mijający rok. Program zebrań obejmował także dyskusje oraz składanie propozycji uchwał. Ustalano także plan działań na 2015 rok. Główna potrzebą, jaką zgłaszali strażacy prawie wszystkich jednostek to konieczność uruchomienia selektywnego systemu powiadamiania, który znacznie skróciłby czas informowania druhów strażaków o zdarzeniach. W pojedynczych wnioskach znalazły się remonty remiz oraz pomieszczeń, z których korzystają druhowie. Przybyli na spotkania, mogli także zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa w powiecie oraz ofercie najbliższych szkoleń. OSP Stróżna powołała w ramach swojej struktury pierwszą w gminie Bobowa, młodzieżową grupę pożarniczą kobiet.

OSP JANKOWA

– Rok 2014 minął naszej jednostce dobrze. Jesteśmy bardzo zaszczyceni i zadowoleni tym, że u powstał  w naszej miejscowości nowy dom kultury połączony z remizą. Niewątpliwie jest jednym z najpiękniejszych obiektów w okolicy a nawet całym powiecie.  Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Burmistrzowi za to, że wszystkie środki przekazał dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej. Obecnie jest nas teraz 36 druhów, strażaków w tym 5 jest honorowych, jeden wspierający. Na dzisiejszym zebraniu przyjęliśmy 5 nowych członków, którzy wyrazili chęć przystąpienia do jankowskiej Straży, jest nam bardzo miło. Sprzęt, który teraz mamy został wymieniony w poprzednim roku. Mamy do dyspozycji nowy wóz strażacki nowszej generacji. Wśród planów mamy zamiar dokupić węże strażackie, umundurowanie dla druhów, strażaków żeby byli bezpieczni podczas wyjazdów, czy to do powodzi czy do pożarów. Oby było ich jak najmniej, ale jeżeli będzie taka potrzeba i trzeba będzie wyjechać, to należy wypełnić wszelkie zasady bezpieczeństwa, BHP – skomentował prezes OSP Jankowa Stanisław Bulanda.

OSP WILCZYSKA

– Jednostka OSP Wilczyska liczy dzień dzisiejszy 54 druhów w tym 14 wspierających oraz 3 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W 2014 roku nasza jednostka uczestniczył w akcjach ratowniczych na terenie gminy oraz pomagała mieszkańcom wsi. Zanotowano 9 wyjazdów, były to pożary oraz akcje powodziowe pompowania, czyszczenia studni. Nasi druhowie brali udział w uroczystościach państwowych, środowiskowych, kościelnych oraz wydarzeniach związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną. Były to m.in. spotkania opłatkowe, peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego, obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Odbyło się również sprawdzenie gotowości bojowej naszej jednostki, która została zaliczona z oceną pozytywną. Strażacy naszej jednostki biorą udział w obstawach różnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, wśród nich np. Sylwester, Wigilia, WOŚP. W tym momencie na zebraniu w nasze szeregi wstąpił kolejny druh. Z nowymi członkami OSP jest teraz problem ze względu to, że większość pracuje poza obrębami naszej miejscowości, zjeżdżają tylko na soboty, niedziele. To jest nasza bolączka. Posiadamy drużynę młodzieżową, do której wstąpienia zachęcamy uczniów szkoły podstawowej. Brakuje nam umundurowania. Co roku otrzymujemy dofinansowanie z gminy, z którego kupujemy wspomniane mundury, bojowy sprzęt. Nie mamy takiej możliwości, żeby w jednym roku wszystko kupić. Są to drogie rzeczy ale co roku staramy się inwestować w sprzęt. Obecnie kupiliśmy nawet hełmy ozdobne, wykorzystywane podczas wart przy Grobie Pańskim w kościele –skomentował prezes OSP Wilczyska Jarosław Wiatr.
OSP BOBOWA

– Udało nam się przede wszystkim pozyskać samochód Renault, który jest nowszej generacji niż poprzedni.  Auto jest i ładne i dobre. Udało nam się przeszkolić także trzech młodych strażaków. Potrzebujemy przede wszystkim agregatu oddymiającego, którego na tym terenie nie ma. Coraz częściej wyjeżdżamy do pożarów kominów, dlatego taki zakup jest uzasadniony. W najbliższym roku chcielibyśmy wyremontować toalety, kuchnie oraz garaż, w którym należy ułożyć płytki oraz wymienić pokrycie na dachu. Dotychczas jest azbestowe – skomentował naczelnik OSP Bobowa Stanisław Chochołowicz

 OSP SIEDLISKA

– Miniony rok był trudny pod względem zagrożeń. Mieliśmy powodzie na terenie gminy było również kilka zagrożeń na terenie sołectwa . Strażacy jak zawsze spisali się, przybyli do akcji, nieśli pomoc. W tym roku wyremontowany garaż bojowy m.in. została zamontowana nowa w pełni automatyczna brama oraz zmodernizowano wnętrze. Korzystaliśmy ze środków Urzędu Gminy jak również z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. W 2014 roku przyjęliśmy dwóch nowych strażaków, którzy są już przeszkoleni. Na obecnym roku planujemy kolejne przyjęcie kilku druhów ochotników. Zrobimy wszystko, aby nasza jednostka mogła się dalej rozwijać oraz była w pełni doposażona – skomentował Naczelnik OSP Siedliska Józef Magiera

 OSP SĘDZISZOWA

– Pod względem zagrożeń poprzedni rok był bardzo obfity. Według naszych statystyk naszych jak i Zawodowej Straży Pożarnej mieliśmy 28 miejscowych zagrożeń, jeden pożar. Nasza mała jednostka uczestniczyła we wszystkich tych zdarzeniach. Nie oszczędzała nas ani woda ani wichury. Szczerze mówiąc było ciężko. Znając sytuacje na rynku pracy ciężko było zebrać grupę ludzi, która uczestniczyłaby w tych akcjach ale dzięki ofiarności duchów udało się to. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie nowa remiza wraz z domem ludowym. Nasza mała jednostka, do tej pory liczyła 25 osób, podczas spotkania przyjęliśmy kolejne dwie. Jest to bardzo dużo jak na naszą małą miejscowość. Staramy się dobrze wykonywać to, co ludzie nam powierzyli.” – skomentował Roman Tabiś prezes OSP Sędziszowa
OSP STRÓŻNA

– Potrzeba nam jak najwięcej sprzętu. Teraz doszła do nas sekcja młodzieżowa dziewcząt, którą chcielibyśmy odpowiednio wyposażyć. Niestety są to duże koszty. Po za tym siły i zdrowia nam potrzeba by dalej kontynuować naszą działalność. Bardzo pomaga nam burmistrz jak i prezes gminnego zarządu OSP RP. Prawdą jest, że wymagania są wielkie, ale mamy nadzieje, że sprostamy temu. Jak tylko jest dużo młodzieży i chcą być w straży to myślę, że będzie to sprawnie funkcjonować. W ubiegłym roku mieliśmy około 32 akcje pożarnicze, a oprócz tego powodziowe. Przy powodzi było ciężko. Społeczeństwo jest zadowolone z naszej jednostki, ponieważ mamy dość młodą i prężną jednostkę zawsze gotową do działania – skomentował naczelnik OSP Stróżna Marcin Nowak

OSP BRZANA

 – Ten ostatni rok był bardzo pracowity. Mamy małą ilość strażaków, dużo osób pracuje poza terenem, wyjeżdżają. Strażacy, którzy byli na miejscu udzielali się podczas powodzi często dniem i nocą. Pompowaliśmy studnie, udzielaliśmy pomocy poszczególnym mieszkańcom. Myślę, że spełniliśmy swoje zadanie. Jednostka nasza liczy 23 czynnych strażaków. W tamtym roku zmarł nam jeden ze strażaków honorowych. Mamy jeszcze dwóch strażaków czynnych, którzy są już przeniesieni do straży honorowej. Jak do tej pory jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni. Byliśmy jednym z pierwszych jednostek, która miała dobry wóz bojowy z napędami na dwie osie. Było to możliwe dzięki wspólnym staraniom oraz pomocy Pana Burmistrza, Rady Miejskiej. Oprócz tego mamy w swojej remizie zakład krawiecki, który opłaca czynsz za wynajmowane pomieszczenia. My jesteśmy właścicielami budynku dzięki czemu możemy dysponować przychodami z wynajmu. Wykonaliśmy dzięki temu remont remizy, kupiliśmy wyposażenie typu stoły, krzesła, żaluzje i inne tego typu rzeczy – skomentował naczelnik OSP Brzana Jan Zieleń

Więcej informacji na temat każdej jednostki OSP z terenu gminy Bobowa (tutaj) 

fot. Bobowa24/Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Jednostka OSP Jankowa

Jednostka OSP Wilczyska

Jednostka OSP Bobowa

Jednostka OSP Siedliska

Jednostka OSP Sędziszowa

Jednostka OSP Strózna

Jednostka OSP Brzana

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy