Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Debatowali o problemach alkoholowych

Autor: Łukasz Augustyn
W ciągu ostatnich kilku tygodni na terenie naszego powiatu odbyły się 2 debaty społeczne, w których uczestniczyli przedstawiciele Policji. Pierwsza z nich odbyła się w Uściu Gorlickim z inicjatywy tamtejszej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, drugą w Bobowej zainicjował dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Nr 1.

Pierwsza z tegorocznych debat pod nazwą „Przeciw pijanym kierowcom” odbyła się 20 marca w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Jej organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Uściu Gorlickim we współpracy z Posterunkiem Policji w Uściu Gorlickim oraz KPP w Gorlicach. Zaproszenia do udziału w debacie skierowane były m. in. do radnych gminnych, sołtysów, nauczycieli, strażaków ochotników oraz wielu osób piastujących funkcje zaufania społecznego. Za pośrednictwem strony internetowej gminy zaproszenie skierowano również do lokalnej społeczności. Jako ekspert w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień zaproszona została Grażyna Rychlicka-Schirmer – Dyrektor Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. W czasie debaty zaprezentowano aktualny stan bezpieczeństwa na drogach powiatu, w tym danych dotyczących ilości ujawnionych nietrzeźwych kierowców. W dyskusji, ze strony uczestników spotkania padały liczne pytania dotyczące przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym prawa karnego w tym zakresie. Omówiono także prawne możliwości przeciwdziałania negatywnym zachowaniom na drogach, w tym ujęcia nietrzeźwych kierowców. Podczas dyskusji sformułowano wniosek dotyczący zacieśnienia i rozwinięcia form współpracy profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Działania te miałyby być realizowane długofalowo i ukierunkowane zarówno na dorosłych kierowców, jak i na najmłodszych użytkowników dróg.

Druga z debat odbyła się 13 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej. Zorganizowana przez dyrekcję nosiła nazwę „Współczesne zagrożenia młodzieży i ich wpływ na zachowanie oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Uzależnienia…” zgromadziła kilkudziesięciu rodziców uczniów gimnazjum. Ze strony Policji w debacie uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu Policji w Bobowej oraz KPP w Gorlicach. Zebranym rodzicom, po przedstawieniu głównych zagrożeń, wskazano sposoby ich identyfikacji oraz skutecznego im przeciwdziałania. Informacja dotyczyła także instytucji i organizacji, które niosą pomoc osobom uwikłanym w różne formy uzależnień.

Wskazać należy, że ta forma kontaktu ze społeczeństwem zdobyła dużą popularność i wzbudziła zainteresowanie. Coraz więcej lokalnych grup społecznych szuka kontaktu z przedstawicielami Policji właśnie w ten sposób uznając, że jest to doskonały i skuteczny sposób rozwiązywania wielu lokalnych problemów.

źródło: KPP Gorlice

img_20150320_120527

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy