Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Czy zabieranie prawa jazdy jest zgodne z prawem?

Autor: Daniel Malski
Społeczeństwu w naszym kraju nie podobają się nowele dot. zabierania prawa jazdy i surowego karania. Instytucje państwowe otrzymały informacje o lukach w przepisach i nie konstytucyjności nowej ustawy. Czy uwzględnione będą prawa człowieka?

Od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości minął niecały miesiąc, a Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pierwszy wniosek o zaskarżenie ich do Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek ten skierował Tomasz Parol, twierdzi on że zabierają one kierowcy możliwość odwołania się i obrony. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zauważa, że takie zapisy pozwalają na podwójne karanie kierowców. Poprzez wysoki mandat i odbiór prawa jazdy.

Polscy sędziowie w  specjalnym oświadczeniu napisali: „Wprowadzenie wskazanego przepisu jest skutkiem faktu, iż po wydaniu w 2014 r. w Policji wewnętrznego zalecenia, aby szeroko stosować zatrzymywanie praw jazdy, większość decyzji o zatrzymaniu praw jazdy była uchylana przez sądy jako bezzasadna. Powyższe dane statystyczne były szeroko nagłaśniane przez prasę. Ustawodawca postanowił zatem odebrać sądom możliwość uchylania tych decyzji, gdy stwierdził, że orzeczenia sądów są zbyt korzystne dla obywateli. Pozbawił w związku z tym Polaków konstytucyjnego prawa do sądu.”

Teraz czekamy na decyzje Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy