Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ostatnie dni darmowego parkowania w Bobowej

Autor: Daniel Malski
Z dniem 1 lipca 2015 r. zacznie obowiązywać uchwała Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania.

Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania obejmować będzie: Rynek, ul. Św. Zofii, ul. Gryfitów, ul. Bp Ludwika Łętowskiego, ul. Kolegiacka, ul. Ks. Jana Czuby, ul. Okrężna oraz plac przy „zajezdni autobusowej”.

Celem wprowadzenia systemu płatnego parkowania jest skrócenie czasu parkowania i zwiększenie rotacji pojazdów, co wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych miejsc parkingowych oraz zwiększy płynność ruchu samochodowego w Bobowej, a o to wnioskowali mieszkańcy na zebraniach.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wysokość opłat wynosić będzie:

Istnieje możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu

Opłat za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych nie będą ponosiły:

Opłaty za postój pobierane będą w formie biletów parkingowych przez osoby upoważnione tj. „parkingowych” . Zakupiony bilet parkingowy należy umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Brak uiszczenia opłaty za postój będzie skutkowało naliczeniem opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł, która będzie podlegała egzekucji administracyjnej.

Wszelkich informacji udziela Pani Dorota Popiela – Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Rynek 21, /budynek Urzędu Miejskiego/ pok. nr 15., tel. 18/ 35 14 300  wew. 33.

źródło: UM Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy